KİEV (QHA) -

Kiev’de 6-8 Ekim'de, "Kamu Diplomasisinin Sürdürülebilir Gelişimi Yoluyla Kırım'da İnsan Haklarının Korunması" projesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan Kırım Tatar Kamu Diplomasisi Akademisi'nin dördüncü oturumu yapıldı. Dinleyiciler, Kırım Tatarlarının kamu diplomasisinde "yumuşak güç" (Soft Power) yöntemlerini kullanan enformasyon kampanyalarını uygulaması için eylem planı, Kırım meselesinin jeopolitik analizi ve sorunun Kırım Tatar meselesi çıkarları doğrultusunda çözümlenmesi üzerinde çalışıldı ve aynı zamanda hibrid savaş metotları hakkında teorik bilgiler verildi.

Kırım Tatar Kaynak Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre dördüncü oturumun çalışması, Taras Şevçenko Kiev Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim görevlisi Mariya Kovaç-Butsko'nun rehberliğinde Kırım Tatarlarının kamu diplomasisinde "yumuşak güç" araçlarını kullanmasına yönelik analiziyle başladı. Katılımcıların her biri önceki oturumlarda geliştirilen projelerini sundu. Tartışma sonucunda, Akademi öğrencileri, Kırım Tatarlarının kamu diplomasisinde "yumuşak güç" yöntemlerini kullanarak enformasyon kampanyalarının başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik eylem planı oluşturup plan içerisinde birkaç yön geliştirdiler. Gelecekteki halk diplomatlarını yetiştirme, Kırım Tatarları hakkında küresel bir İnternet kaynağı yaratma, dünyanın çeşitli yerlerinde Kırım Tatarlarının yaşamı ve kültürlerinin tanıtımını üstlenecek, Ukrayna'da ve uluslararası düzeyde dünyanın siyasi merkezlerinde Kırım Tatarlarını temsil edecek ofislerin açılması ve bu çerçevedeki aktif çalışmaların önemini vurguladı.

Oturumun ikinci gününde Kamu Diplomasisi Akademisi öğrencileri, Ukrayna'nın jeopolitik analizi, Kırım meselesi ve Ukrayna için riskler üzerine projelerini sundular. Kiev Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim görevlisi Svetlana Andryuşçenko'nun rehberliğinde katılımcılar, uluslararası ilişkilerde Kırım meselesi, Kırım'ın stratejik konumu ve rolü üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca akademi öğrencileri, mevcut aşamada Kırım sorununu çözmek için senaryolar geliştirmeye çalıştı.

Ayrıca, Svetlana Andryuşçenko ile birlikte, geleceğin halk diplomatlarının, Kırım konusunu Kırım Tatar halkının çıkarları doğrultusunda çözmek için kullanacakları bir jeostrateji modeli geliştirme üzerinde çalıştılar.

Üçüncü gün Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Pavel Jovnirenko, gençlere modern dünyadaki hibrid savaşların özelliklerini ve biçimlerini anlattı. Jovnirenko’ya göre Rusya’nın Ukrayna’ya karşı hibrid savaşında üç aşama bulunuyor:

- 20 Şubat 2014 tarihine kadar olan aşama;

- Ağustos 2014 tarihine kadar olan aşama;

- Ağustos 2014'ten sonraki aşama.

Rusya Federasyonu'nun yürüttüğü hibrid savaşın (veya Gerasimov Konseptinin) özellikleri arasında şu hususiyetler de sıralandı:

- Birleşmiş Milletler'in, uluslararası hukuk ve uluslararası güvenlik sisteminin yok edilmesi için kullanılması;

- Batının iç mekanizmalarını ve söylemini bunların yıkımı için kullanma.

 

Ayrıca Pavel Jovnirenko iç ve dış politika ilişkisi üzerine de bir konferans verdi.

Oturum sırasında, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) üyesi, Kırım Tatar Kaynak Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Eskender Bariyev katılımcılarla birlikte, ortaklarla ilişkilerde strateji oluşturma, müzakere yapma becerilerine yönelik  «Red & Blue» oyunu oynadı.

Kırım Tatarlarının Kamu Diplomasisi Akademisi'nin dördüncü oturumunun sonuçlarını özetleyen Eskender Bariev, Akademi'nin sonucunun sadece eğitimli 20 aktivist değil, aynı zamanda Kırım Tatarlarının etkili kamu diplomasisi için son derece önemli olan bir dizi gelişmiş stratejik belge de sağladığını kaydetti.

Kırım Tatarlarının Kamu Diplomasisi Akademisi, Açık Toplum Vakfı ve Ukrayna'daki Friedrich Naumann Vakfı'nın desteğiyle hayata geçiriliyor.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Kırım Tatar Kaynak Merkezi tarafından kurulan akademinin esas amacı, Kırım ve Kırım Tatarları başta olmak üzere uluslararası alanda Ukrayna’nın menfaatlerini temsil edecek aktif bir kadro hazırlamak.

QHA