ANKARA (QHA) 2 KASIM 2018 -

Dünya tarihinin eli kanlı "liderlerinden" bir tanesi olan Stalin yaklaşık 20 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Günümüzde yaşayan birçok insanın yakınlarının bile hayatlarını kaybetmesinden sorumlu katil Stalin, 2 Kasım 1943 yılında Karaçay Türkleri'ni de vatanlarından sürgüne yolladı. Saltanatı uğruna hiçbir insana acımayan cani lider Stalin hakkında tarih kitaplarına şöyle yazıldı:

"İNSANLIK TARİHİNİN EN BARBAR DÖNEMİ"

“Stalin makamını kuvvetlendirip , Sovyetler’in mutlak diktatörü olmak için kalburüstü komünistlere karşı kanlı bir katliam başlattı. Diğer yandan da , Lenin’in koyduğu kısmî esnekliğe yönelik ekonomik politikayı yürürlükten kaldırarak , bunun yerine bütün işçi ve köylüleri toplu halde isyana götürebilecek katı prensipler taşıyan ekonomik görüşlerini uygulamaya başladı.

Stalin devri o kadar vahşiyane ve kanlı geçiyordu ki , bu korkunç zulüm hareketinin “İnsanlık tarihinin en barbar dönemi” olduğunu bizzat önceki Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Kuruşçev itiraf etmişti." 

KARAÇAY TÜRKLERİ

Karaçay-Malkar halkı, günümüzde ata yurtları Kafkasya’da ve bunun dışında savaşlar ve sürgünler sebebiyle dağıldıkları pek çok ülkede, Türkiye’de, Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Özbekistan’da, Suriye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamakta olan, anadilleri Türkçenin tarihi bir lehçesi olan Kuman-Kıpçak diline dayanan, etnik ve sosyal yapıları, kültürleri ile Kafkasya’nın ayrılmaz bir parçası olan bir Türk boyu ve Kafkasya halkıdır. Kökleri Kafkas Dağları’nın eski yerli kavimlerine ve bu kavimlerin meydana getirdiği milattan önce 3 binli yıllara dayanan Koban kültürü dönemine kadar uzanırken, günümüzden 2.500 yıl kadar önce kuzeydeki Avrasya bozkırlarından gelen atlı göçebe savaşçı kavimlerle yaşanan karışma ve bütünleşme neticesinde Karaçay-Malkar halkı Kafkasya’nın merkezinde, yüksek dağlarla çevrili derin vadilerde bir Türk dili konuşan Kafkasya halkı olarak ortaya çıkmıştır.

QHA