BURSA (QHA) 7 KASIM 2018 -

Ankara'da bulunan Sosyal Bilimler Üniversitesinin adının "İsmail Bey Gaspıralı Sosyal Bilimler Üniversitesi" olarak değiştirilmesine dair taleplerini dile getiren derneklerin sayısı artıyor.

Konuyla ilgili olarak Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi, 2 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanlığına resmi başvuruda bulundu. 

Başvuru metninde şu ifadelere yer verildi:

Sayın Cumhurbaşkanım,

Türk halklarının milli istiklallerini gerçekleştirmeleri için, siyasi, kültürel ve maddi anlamda gelişmesini sağlayacak yeni bir eğitim sistemi öneren, bu amaçla “Usûl-ü Cedît" (yeni eğitim) okullarını kuran, kendi çıkarıp yayınladığı Tercüman Gazetesinde ve bütün eserlerinde böyle sade bir Osmanlı Türkçesi kullanıp Tercüman Gazetesi için övünçle "Tercüman Bahçesaray’dan tâ Kaşgar’a kadar okunmakta ve anlaşılmaktadır." diyen, temel düşüncesi "Türk toplulukları okullar ve medreselerinde çağdaş ilim ve sanatları kendi dilinde okutmalıdır" olan, "Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen işle başla..." sözü ile Türk dünyasının yakınen tanıdığı, Türk lehçelerinin, yabancı diller yerine birbirlerinden kelimeler alarak zenginleşmesini ve İstanbul Türkçesini esas alınarak ortak bir yazı diline kavuşulmasını sürekli savunan, onun "Dilde, fikirde, işte birlik" sözü bugün de bütün Türk dünyasının ülkü ve ilkesi olmak değerinde olan Türk halklarının ortak mücadelesine inanan büyük düşünürlerinden, gazeteci ve eğitimci  İsmail Bey Gaspıralı'nın isminin ülkemizdeki bir üniversiteye verilmesi ve bu üniversitede onun öncülük ettiği, günümüzde dahi etki ve değerini koruyan aydınlanma hareketinin araştırılması ve günümüz şartlarına göre geliştirilmesi büyük ehemmiyet arz etmektedir.

Bu düşüncemizden yola çıkarak, İsmail Bey Gaspıralı'nın çalışma ve eserlerini verdiği sosyal bilimler alanında çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin adının ''İsmail Bey Gaspıralı Sosyal Bilimler Üniversitesi'' olarak değiştirilmesi hususunda öncülük etmenizi arz ederiz.

02/11/2018

KIRIM Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi

Yönetim Kurulu Adına Başkan Yunus Güneri

QHA