ANKARA (QHA) 10 TEMMUZ 2018 -

Kırım Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu BM'ye çağrı mektubu yazdı. İşgalci Rus güçlerinin anadilde eğitim zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen yasa tasarısının BM'de görüşülmesini talep ederek "Bu yasa tasarısına karşı bütün uluslararası kuruluşları Kremlin yönetiminin bu uygulamasına şiddetle ve en sert şekilde tepki vermeye davet ediyoruz" denildi.

Kırım Derneği Genel Merkezi'nin BM'ye çağrı mektubu şöyle;

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YERLİ HALKLAR DAİMİ FORUMU’NA

UNESCO GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

UNPO GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

Rusya Federasyonu Devlet Duması alt kanadı tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya Federasyonuna bağlı Federe Cumhuriyetler ve Özerk Bölgelerde yaşayan yerli halkların anadilde eğitim zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. Söz konusu yasa tasarısının 2018 yılının sonbaharında Duma’da kabul edilerek yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Bu yasa Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Birleşmiş Milletler Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dinsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri’ye, 13 Eylül 2007 tarihli ve 61/295 sayılı Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve daha da ötesi Rusya Federasyonu Anayasası’na aykırı, insan hak ve hürriyetlerine doğrudan tecavüz eden nitelikte bir yasadır.

Tarihî süreç boyunca Rusya Çarlığı, Sovyetler Birliği ve bugünkü Rusya Federasyonu’nun yayılmacı ve işgalci Kremlin yönetimi politikaları, işgal ettikleri topraklarda yaşayan tüm halkları soykırım ve asimilasyon uygulamaları ile yok etmeyi amaçlamıştır. Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nin 1930 yılı baskısında 160 civarında olarak verilen Sovyetler Birliği içinde yaşayan halkların sayısının aynı ansiklopedinin 1960’lı yıllardaki yeniden basımlarında 130 civarına düşmesi dahi bu soykırımların açık bir itirafı ve delilidir.

Kremlin rejiminin yıllardır hazırlığını yaptığı bu yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile bugün başta 2014 yılında Rusya Federasyonunca işgal edilen Kırım’da yaşayan Kırım Tatarları, Ukrainler ve gayriRus halklar olmak üzere, Rusya’nın tarih boyunca yayılmacı politikaları ile işgal ettiği İdil-Ural, Kafkasya, Sibirya ve Uzak Asya’da yaşayan onlarca yerli halk ve azınlık anadillerini tamamen kaybedecek ve Rusya tarafından asimile edilerek dünya üzerinden silinecektir. Bu, kültürel bir soykırımın ilk adımıdır.

Üstelik, Federasyona bağlı federe cumhuriyetlerin ve özyönetim bölgelerinin bu federal yasa karşısında hiçbir savunma ve korunması da bulunmamaktadır.

Rusya Federasyonu içinde yaşayan gayriRus halkları soykırıma uğratarak yok etmeye kast eden bu yasa tasarısına karşı bütün uluslararası kuruluşları Kremlin yönetiminin bu uygulamasına şiddetle ve en sert şekilde tepki vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Kırım Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

 

QHA