İSTANBUL (QHA) -

Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesinin tüm aşamaları ve yaşanan olaylar, Emel dergisinin son sayısında ele alınıyor.

Emel Kırım Vakfı tarafından neşredilen Kırım Türklerinin tarihi neşriyatı Emel Dergisi yayınlanarak okuyucularına dağıtıldı. 176 sayfalık derginin bu sayısında Kırım'ın Rusya tarafından 2014'te işgal edilmesi hakkında oldukça önemli makaleler yer alıyor.

Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, Kırım Haber Ajansı'nda (QHA) yaptığı açıklamada, Emel dergisinin bu sayısında Kırım'ın 27 Şubat 2014'te Rusya tarafından işgalininin safhaları, Kırım Tatarlarının buna karşı duruşları, bu işgalin uluslararası sahada yansımaları ve tepkileri ile ilgili gerek Türkiye'den gerek Batılı birçok önemli uzmandan makalelerin yer aldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu sayının hazırlanmasında, yabancı dilde önemli makale ve yorumların seçimini yapma, bazılarını tercüme etme özgün makale yazma ve yazıların editörlüğü gibi bir çok konuda emek harcayan Bülent Tanatar'ın, yazıların  derlenip toplanması, editörlük ve mizanpaj yapma, özgün makaleler hazırlama, koordinasyon, ayrıca vakfımızın ve dergimizin internet sitelerini hazırlayıp yönetmek için emek harcayan Özgür Karahan'ın, Emel'imizin kapaklarını tasarlayan ve bu sayımız için özel bir grafik tasarımı yapan İrfan Ongar'ın, Vatan Kırım’ın işgaline tanık olan, TRT adına işgalin ilk günlerini takip edip haberleştiren, Emel Dergimiz için 2014 yılında işgalin nasıl gerçekleştiğini ve yaşananları kronolojik olarak çok çarpıcı bir üslüp ile kaleme alan Gönül ŞamilKızı'nın, birçok önemli makaleyi büyük bir hızla ve çok iyi tercüme eden Didem Buhari Gülmez'in, hem tercüme hem de özgün makalesiyle Kamelya Keskin'in, Kırım işgalinin Romanya’daki yansımalarını kaleme alan Metin Ömer'in, İngilizce yazdığı çok değerli makalesini, Emel için Türkçe yeniden kaleme alan Filiz Tutku Aydın'ın, kıymetli tercümeleri ile Selami Kaçamak ve İbrahim Salman'ın emekleri için teşekkür ediyorum.

Elbette abonelik, dergi isteyenlerin takibi, adres ve postalama işleri ile mali işlerimizi yürüten yönetim kurulu üyemiz Aysel Yılmaz'ın fedakar çalışmalarını burada anmasam haksızlık olur.

Dergi postalamada destek olan İstanbul Kırım Derneğimiz yönetim kurulu üyesi Seher Türedi ve gençlerimizin katkılarıyla okuyuculara ulaşacaktır."

Derginin Ocak-Aralık 2014 tarihli 246. sayısı hakkında malumat almak için takdim yazısına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: (http://emelvakfi.org/yazi.asp?YaziNo=2601)

QHA