AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Kırım Müftü Yardımcısı Ayder İsmailov, Rusya’da yasak yayınlar listesinin nasıl hazırlandığı, listeye hangi yayınların dahil edildiği ve yasak yayınları bulundurmak ve yaymak için nasıl ceza öngörüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.

Ayder İsmailov, Ukrayna’da benzer bir listenin hiçbir zaman olmadığını, bundan dolayı denetim organlarının bunu dikkate alması gerektiğini belirtti.

İsmailov, “Yasaklanan yayınlar listesinin büyük bir kısmı, "radikal" olarak tanınan farklı İslam akımlarının yayınlarından oluşuyor. Listede, Hizb-ut Tahrir İslam partisinin ideolojisini anlatan dergiler, kitaplar veya “Vahhabilik” olarak bilinen Muhammed bin Abdülvahhab’ın öğretileri, ya da diğer küçük grupları veya sübjektif öğretileri anlatan kitaplar yer aldı. Ancak benzer kitapların yanı sıra herkes tarafından kabul edilen din adamlarının ünlü kitapları da yer aldı” dedi.

Ayder İsmailov, herkes tarafından kabul edilen, farklı tarikatları anlatmayan kitapların bir kısmı Moskova’da basıldığını, Kırım’a Rusya’dan getirildiğini ve bundan önce piyasada serbestçe satıldığını belirtti ve Kırım’da kontrol işlemleri gerçekleştirilmeye başladığını, özellikle Mamak (Strogonovka) köyü camisinde kontrol yapıldığını kaydetti.

Müftü Yardımcısı İsmailov, “Medresede, her ikinci Müslüman’ın evinde bulunan yani çok yaygın olan “Müslüman’ın Kalesi” dua kitabı bulundu” diye anlattı.

İsmailov, “Şimdi, dini yayınların yasaklanması durumuyla ilk kez karşı karşıya olan Kırım’daki Müslümanlara herhangi bir ceza uygulanması, yanlış olacak, böylece Müslümanların hakları çiğnenecek… Eğer yayınların bulundurulması, yaygınlaştırmasını yasaklayan bir yasa varsa, belirli bir ceza öngörülüyor, bundan dolayı biz, Müslümanları meydana gelebilecek olaylarda korumak için onlara ilgili bilgileri iletmeyi görevimiz olarak gördük” dedi.

Yasaklanan dini kitapların listesi, Kırım Müftülüğü’nün resmi sitesinde mevcut, Rusya’da yasak olan federal “aşırı yayınlar” listesi ise devlet organlarının sitesinde yayınlandı.

Kırım Müftü Yardımcısı Ayder İsmailov, “Kırım Müftülüğü sitesinde yayınlanan listeye yeni yayınlar ekleniyor, yani biz, yayınların, bilgileri kontrol ediyoruz, eğer gerçekten de bir kitabın yasaklanması hakkında mahkeme kararı varsa kitabı listeye ekliyoruz” diye kaydetti.

QHA