KİEV (QHA) -

Kırım Tatar Gençlik Kurultayı (Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı-QTYQ) Koordinasyon Komitesi'nin, Kiev'de yaptığı birinci toplantısının kararları ve müracaatları yayınlandı.

Kırım Tatar Gençlik Kurultayı (Qırımtatar Yaşlıq Qurultayı-QTYQ) Koordinasyon Komitesi, kurultayda alınan kararların gerçekleştirilebilmesi ve gençlik meseleleri hakkında Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne yardımcı olabilmek amacıyla, Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne bağlı bir alt komisyon olarak çalışmak için DKTK Genel Sekreterliği'ne müracaat etme kararı aldı.

Koordinasyon Komitesi ayrıca Avrupa Birliği, Romanya, Ukrayna ve Türkiye'deki gençlik projelerini hayata geçirebilmek için devletlerin, uluslararası kuruluşların ve vakıfların imkanlarının araştırılmasına ilişkin bir karar da alarak bunun için Ukrayna, Türkiye ve Avrupa Birliği'nde gençlik teşkilatları kurma ve mevcut teşkilatlarla çalışma yönünde de bir karara vardı. Bunun haricinde gençlik kurultayı için kurulan www.yasliqqurultayi.org adlı sitenin daha bilinir hale gelmesi için başka dillerde de hazırlanması gerektiğine karar verildi.

(Alınan kararların tam metni için bkz.)

Ayrıca hem Ukrayna'ya hem de uluslararası topluma hitaben müracaatnameler de hazırlandı.

Ukrayna'ya hitaben hazırlanan müracaatnamede; Kırım’da Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti tesis edilmesi için Ukrayna Anayasası’nda gerekli değişikliklerin yapılması, Kırım Tatarlarının, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Bildirgesi doğrultusunda Kırım’ın yerli halkı olduğunun kabul edilmesi ve bu bağlamda Ukrayna Diaspora Kanununda gerekli değişiklikler yapılarak diasporada yaşayan Kırım Tatarlarına diaspora kimliği verilmesi işlemlerinin kolaylaştırılması talep edildi.

İşgal altındaki Kırım ve diğer ülkelerde tahsil gören Kırım Tatar gençlerinin diploma denkliklerinin sağlanması ve diğer eğitim problemlerinin bir an önce çözülmesi, Kırım Tatar halkının dilinin, medeniyet ve kültürünün yaşatılarak geliştirilmesi için Kırım Tatar halkının ve özellikle gençlerinin eğitim, kültür ve medeniyete dair kalkınma ve gelişim projelerine destek verilmesi, Ukrayna Parlamentosu’nun 12 Mayıs 2016 tarihli 4087 sayılı “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol Şehrinin Bazı Yerleşim Yerleri ve Bölgelerinin Adlarının Değiştirilmesi İle İlgili” kararının ivedilikle uygulanması ve bu kararın şimdilik dışında kalan Kırım’ın tüm diğer bölgelerinin yer adlarının iadesini kapsayacak şekilde genişletilmesi hususları da talepler arasında yer aldı. Müracaatnamede ayrıca 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü’nün “soykırım” olarak tanınması kararından dolayı Ukrayna Devleti’ne teşekkür edildi.

(Ukrayna hitaben hazırlanan müracaatnamenin tam metni için bkz.)

Koordinasyon Komitesi'nin dünyaya hitaben hazırladığı müracaatnamede ise Birleşmiş Milletler'e, bütün uluslararası teşkilatlara, devletlere, sivil toplum kuruluşlarına ve inisiyatiflerine seslenildi.

Söz konusu müracaatnamede; Kırım Tatarlarının, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Bildirgesi doğrultusunda Kırım’ın yerli halkı olduğunun kabul edilmesi, Kırım’ın kaderini tayin hakkının Kırım Tatarlarına ait olduğunun kabul edilmesi, Kırım Tatarlarının tarih boyunca uğradığı zulüm, baskı ve insanlık dışı fiillerin ve özellikle 18 Mayıs 1944 Sürgününün soykırım olarak tanınması, Kırım Tatar halkının dilinin, medeniyetinin ve kültürünün yaşatılarak geliştirilmesi için Kırım Tatar halkının ve özellikle gençlerinin eğitim, kültür ve medeniyete dair kalkınma ve gelişim projelerine destek verilmesi talepleri yer aldı.

Kırım'da giderek artan Rus baskısına dikkat çeken Koordinasyon Komitesi, Ervin İbragimov'u hatırlatarak, "Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgalinden bu yana Kırım Tatarlarına yönelik insanlık dışı baskının yansımaları olan cinayetlere, kaçırılmalara ve tutuklamalara yakın zamanda yeni bir olay daha eklemiştir. 24 Mayıs 2016 gecesi saat 22:20’den bu yana Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu üyesi Ervin İbragim’den haber alınamamaktadır. Yeni bir Reşat Amet vakasının yaşanmaması için bu olaya ve Rusya Federasyonu’nun işlediği tüm suçlara kayıtsız kalınmaması" talebine de yer verdi.   

(Dünyaya hitaben hazırlanan müracaatnamenin tam metni için bkz.)

QHA