KIRKLARELİ (QHA) -

Kırklareli Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünün 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Kasım ayı etkinlikleri çerçevesinde "Kırım Hanlığı Dönemi Türk Sanatı" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 14 Kasım’da gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Ukrayna Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Aliye İbragimova katıldı.

İbragimova, Kırım Hanlığı dönemini kısaca anlattıktan sonra 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Kırım Hanlığı’nın başkenti olan Bahçesaray şehri ile bilgiler verdi. Kırım Tatarlarının ‘‘Bağçasaray’’ olarak isimlendirdiği Bahçesaray şehrinin Ruslar tarafından ismi değiştirilmeyen şehirlerden biri olduğunu ve Simferopol şehrinin güneybatısında yer aldığını ifade etti.

Kırım hanlarından Hacı Giray ailesinin Kırım topraklarında hüküm sürdükleri dönemde çok önemli eserler bıraktıklarına değinen İbragimova, Bahçesaray’da en önemli yapının Hansaray olduğunu belirterek Hansaray için ‘‘İstanbul Topkapı Sarayı’nın küçük bir örneğidir’’ dedi. Hansaray’ın içindeki Tarih ve Arkeoloji Müzesi, Çeşmeli avlu, Divan salonu, Harem gibi önemli yerlerin resimlerini paylaştı. Bahçesaray’da bulunan diğer birçok tarihi yapının da resimlerini paylaşan İbragimova özellikle Hacı Giray Türbesi’nin kendi ekibi tarafından yapılan restorasyondan önceki ve sonraki halini gösterdi. Rus işgali döneminde türbenin yıpranarak tarihi dokusundan eser kalmadığını belirterek uzun uğraşlar sonucunda bugün türbede Anadolu mimarisinin izlerini ortaya çıkardıklarını vurguladı.

TİKA’nın desteği ile Kırım’daki birçok tarihi eserin restorasyonunu yaptıklarını ve daha birçok eserin restore edilmesi gerektiğinin altını çizen İbragimova, arkeolojik çalışmaların devlet tarafından yeterli desteği bulamadığını dile getirerek Rus işgali altında bulunan Kırım’daki mevcut karışıklıklardan ötürü zorlandıklarını aktardı. Eserlerin genel bir değerlendirmesini de yapan Dr. Aliye İbragimova, ‘‘Türkleri barbar olarak niteleyen Batı bizden çok şey öğrenip bizden daha iyi işler yapmıştır" diyerek arkeoloji çalışmalarda daha fazla Türk araştırmacı ve arkeoloğun yer alması gerektiğine dikkat çekti.

Konferans, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Bayram’ın Dr. Aliye İbragimova’ya teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi.

QHA