İSTANBUL (QHA) 30 EKİM 2018 -

Kırım Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten tarafından, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki KTMM mülkiyetinin Kremlin kontrolündeki sözde Kırım Müslümanları Dini İdaresine yasa dışı devredilmesine ilişkin açıklama yayımlandı.

"Kamoyuna Duyurulur" başlığıyla yayımlanan basın açıklamasında, Kırım'daki işgal idaresinin KTMM mülkiyetini gasp ettiği vurgulanarak bu hukuksuzluğa karşı mücadelenin Kırım Tatarlarının elinden alınan mal varlıkları geri verilene ve işgal güçleri Kırım'ı terk edene kadar süreceği ifade edildi.

Söz konusu basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Kamuoyuna Duyurulur

İstanbul Kırım Türkleri Derneği,

Kırım'daki Kırım Tatar Türkleri için alınmış veya bağışlanmış malların işgalci Rusya ile işbirliği yapan kurumlara devredilmesine razı değiliz.

İstanbul Kırım Türkleri Derneği bu bağışların Kırım Tatar Türklerini temsil hakkı olmayan kuruluşlara devredilmesinin uluslararası hukuk normlarına uyulmayarak gasp edilmiştir.

Kırım'da, Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından kurulan ve başta Türkiye olmak üzere Romanya, Almanya ve ABD'deki Kırım Tatar Türkleri diasporalarının bağışları ve destekleri ile alınan taşınmaz mal varlıklarının işgalci güçler ve yerli işbirlikçileri tarafından gaspedilmesi uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan bir davranıştır.

Bizzat biz bu yardımların ve alınan taşınmazların kimler aracılığı ile yapıldığının canlı şahitleriyiz. 2014 yılında hukuk dışı işgal edilen Kırım'da halkımıza zulmeden işgal güçleri şimdi de yerli iş birlikçileri ile bu malları gaspetmiş bulunuyor. Bu durumu İstanbul Kırım Türkleri Derneği olarak protesto ediyor, kamuoyunda bu protestomuzu gündeme getirirken uluslararası bağlamda da işgalci Rusya'nın bu tutumunu geri alması için çalışmalar yapacağımızı bildiririz.

Temenni ediyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti yetkili organları ve sayın Cumhurbaşkanımız da bu hukuk dışı işgal olayında bizlere destek olacaktır.

Mücadelemiz, halkımızın elinden alınan mal varlıklarının geri verilmesine ve işgal güçlerinin Kırım'ı terk etmesine kadar sürecektir.

Celal İçten

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı

QHA