ANKARA (QHA) 24 EKİM 2018 -

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre öğrenci andına ilişkin Danıştay kararı temyize götürüldü ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "öğrenci andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti.

Temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

BU SÜRECE NASIL GELİNDİ?

MEB tarafından çıkarılan bir yönetmelikle, okullarda bayrak törenlerinde okutulması 8 Ekim 2013 tarihinde kaldırılmıştı. Türk Eğitim Sen, aynı gün ''öğrenci andı''nın yeniden okutulması için Danıştay'a dava açmıştı. Danıştay 8’inci dairesi, 19 Ekim 2018’deki kararıyla değişikliği iptal etmişti. 19 Ekim tarihinden bu yana, alevlenen tartışmalarda bugün MEB, kararın temyizi için Danıştay'a dilekçe verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, andımız tartışmalarına dahil olarak, Danıştay'ın kararına karşı çıkmış, yargı makamlarının yürütme erkine tahakküm uygulaması anlamına gelen ''jüritokrasi'' çıkışı yapmıştı.

QHA