KİEV (QHA) 12 KASIM 2018 -

Kiev'de gerçekleştirilen VI. Kırım Tatar Milli Kurultay Delegeleri Konferansı'na Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri, Kırım Derneği Genel Başkan Vekili Avukat Namık Kemal Bayar da katıldı.

Bayar yaptığı konuşmasında "Dünya Kırım Tatar Kongresi, vatanımız işgalden kurtuluncaya kadar işgalcilerle mücadele etmeye, bütün gücüyle azimli ve kararlıdır" açıklamasında bulunurken, "İşgalden sonra da halkımızın medeni halklar gibi yaşaması, hak ve hukuklarının diklenerek korunması, bütün Kırım Tatarlarının vatanda yaşayabilmesi için çalışmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bilindiği üzere 2014'te Kırım'ın hukuksuz bir şekilde işgal edilmesinden bu yana Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) seçimleri gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle Milli Meclis üyeleri, bu konferans  ile delege sürelerinin uzatılması ve işgal edilen Kırım’daki durum ve Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgali koşullarında milli özyönetim meselelerini ele alıyor.

Bayar'ın konuşmasının tam metni şu şekilde:

Kırım Tatar Millî Kurultayının saygılı milletvekilleri,

Saygılı misafirler,

Selamaleykum.

Vatanımızın Rusya Federasyonu tarafından kanunsuzca ve ahlaksızca bir kez daha işgal edilişinin 5. yılı yakında dolacak. Biz diasporadaki Kırım Tatarları, Millî Meclisimiz ve milletimizle bir karara gelip 2015 senesinin Temmuz ayında Ankara’da Dünya Kırım Tatar Kongresini topladık. O sene bu toplantımıza 16 devletten 183 Kırım Tatar cemaat teşkilatı vekilleri iştirak ettiler.

Kongre, o gün “Kırım’ın Rusya tarafından işgalini asla tanımayacağını; işgalden evvel azat ve demokratik ortamda seçilen Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Milli Meclisinin prensip ve kararlarına bağlı olacağını” bütün dünyaya ilan etti. Bugün de o karardadır ve vatanımız işgalden azat olana kadar işgalden evvel seçilen Kurultay ve Meclisin kararlarına bağlıdır.

Dünya Kırım Tatar Kongresi, vatanımız işgalden kurtuluncaya kadar işgalcilerle mücadele etmeye, bütün gücüyle azimli ve kararlıdır. İşgalden sonra da halkımızın medeni halklar gibi yaşaması, hak ve hukuklarının diklenerek korunması, bütün Kırım Tatarlarının vatanda yaşayabilmesi için çalışmaya devam edecektir.

Saygılı vekiller, kıymetli misafirler;

Kongre, Millî Kurultayımızın ve Millî Meclisimizin yanında vatanımız ve milletimizin yok olmaması, hak ve hukukunun korunması maksadıyla kuruldu ve bu maksatlar içün çalışmakta. Bizim bütün çalışmamız Meclisimizle beraber ve onun imkanlarının yetmediği yerde onun işlerini yapmaktayız, Meclisimizin verdiği vazifeleri alıp barmaktayız.

İşgalden sonra vatanımızda vaziyet çoktan çok ağırlaştı. Milletimizin vaziyeti zorlaştı. Asırlardan beri Kırım Tatar halkını sürgünlerle, genotsitlerle, göçlerle yok etmeye çalışan Rusya gene de geldi vatanımıza girdi. Bugünkü bu ağır vaziyette Kırım Tatar halkı birlik içinde mücadele etmek mecburiyetinde. Diasporamızla, vatanımızda yaşayan kardeşlerimiz birlikte bu mücadeleyi yapmak mecburiyetindeyiz. Kırım Tatar diasporası, Dünya Kırım Tatar Kongresi çatısı altında bu mücadelede her türlü fedakarlığa ve uğraşa hazır.

Birlikte ve daimi mücadele için Kırım Tatar Milli Meclisi ile Dünya Kırım Tatar Kongresinin gece gündüz çalışacağı, beraber karar alıp beraber iş yapacağı daimi bir mekanizmanın kurulması ise bunun için çok gerekli. Bu meselede bizim Kurultay vekillerimize ve Meclisimize teklifimiz Kongre İdare Heyeti içinden tüzüğe göre kurulacak Kongre Prezidyumunun Meclisimiz veya Meclisi Prezidyumu ile birlikte ve daimi olarak çalışacağı bir mekanizmanın kurulmasıdır.

Saygılı Kurultay vekilleri,

Vatanda yaşayan kardeşlerimizle diasporada yaşayan kardeşlerimiz arasındaki bağı kurmak, bu bağları arttırmak bizlerin birinci vazifesi. Kırım Tatar diasporası vekilleri ile temsil edilmediği halde Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Meclisimizin kararlarına her zaman bağlı kaldı. Kurultayımızın ve Meclisimizin bizlere verdiği vazifeleri gücümüz yettiğince yerine getirdik. Elbet, bundan sonra da bu böyle olacak.

Ancak, diaspora vekillerinin Kurultaya vekil olarak seçilmesi meselesinde bazı hukuki engeller vardı. Bunların başında da Milli Kurultayımıza tek Ukrayna vatandaşlarının seçilme hakkının olmasıydı. İki seneden bu yana atalarının Kırım’dan geldiğini belgeleyen Kırım Tatarlarına Ukrayna devleti “Ukrayna Dışında Yaşayan Ukraynalılar Kimliği” vermeye başladı. Bu kimliği alan diaspora hadimleri artık bir Ukrayna vatandaşının bütün haklarına sahip oluyorlar. Tek Ukrayna Verkhovna Radasına seçmeye ve seçilmeye hakları yok. Ama bu Kırım Tatar Milli Kurultayına vekil seçmeye ve seçilmeye engel olmamalı.

Bizim burada ikinci teklifimiz de bu mesele hakkındadır. Ukrayna Diaspora Kimliği sahibi diaspora hadimleri Kırım Tatar Milli Kurultayına seçilebilmeli ve vekil seçme hakları onlara verilmelidir. Bu, diaspora ile vatanımız arasındaki bağları çoktan çok kuvvetli dereceye yükseltecektir.

Saygılı vekiller, saygılı misafirler;

Kırım Tatar Milli Kurultayı ve Milli Meclisi bütün dünyada itibar gören, saygı duyulan özyönetim organlarıdır. Bu itibar ve saygı en zor zamanlarda dahi milli prensip ve kurallardan taviz vermeden milli mücadelemizin yürütülmesinden kaynaklanmıştır. İşgalden evvel seçilen Kurultayımız ve Meclisimiz meşrudur ve işgal bitene kadar vazifesine devam etmelidir. Ve bu vazifeye milli prensip, kural ve kararlarından taviz vermeden devam etmelidir. Milletimizin ve vatanımızın vaziyeti ne kadar ağır olsa da biz kendi prensiplerimizden vazgeçmemeliyiz. Kurultayımızın ve Meclisimizin nizamnamelerine, prensip ve kararlarına göre çalışmaya devam etmeliyiz.

Ancak, bu şekilde dünya boyunca kazandığımız itibar ve saygıyı koruruz.

Savluqnen Qalınız…

Konferansa, başta Kırım Tatarlarının milli lideri Kırımoğlu ve KTMM Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere Milli meclis delegeleri katıldı. Ayrıca, konferansa Ukrayna ve diğer ülkelerin temsilcileri gözlemci olarak katıldı. Türkiye ve Türkiye kamuoyunun da ilgiyle takip ettiği konferansta, gözlemciler arasında Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel de vardı. Tezel konferansta yaptığı konuşmasında, açık bir dille Kırım'ın ilhakına dikkat çekerken, Türkiye'nin Kırım davasının en büyük destekçilerinden biri olduğunu da yineledi.

QHA