NEW YORK (QHA) -

ABD'nin New York şehrindeki Kırım Tatar diasporası, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, işgalci Rus yönetim tarafından esir alınan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un serbest bırakılması için harekete geçilmesini istedi.

Çiygöz ve Ümerov hakkındaki düzmece yargı kararlarının, Kırım'ın yasa dışı işgaline karşı çıkanları susturmak maksadıyla bir siyasi araç olarak kullanıldığı belirtilen çağrının tam metni şöyle:

"New York şehrindeki Kırım Tatar diasporası, KTMM Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov hakkında verilen yasa dışı hükmü şiddetle protesto ediyor. Rusya Federasyonu'nun bu yasa dışı faaliyetleri, Kırım'ın yerli halkı olan ve işgalin ilk günlerinden itibaren Rusya'ya karşı çıkan Kırım Tatarlarına karşı Moskova'nın gayrimeşru politikasının yeni bir adımı niteliğindedir. 

Kremlin'in söz konusu faaliyetleri, Rus otoritelerinin uluslararası hukuku, Avrupa Parlamentosu'nun 4 Şubat 2016 tarihli özellikle Kırım'daki Kırım Tatarlarının insan hakları durumu ile ilgili kararı, 12 Mart 2016 tarihli Kırım Tatarlarının durumu ve 19 Aralık 2016 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 71/205 sayılı kararıyla Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki insan hakları ve Sivastopol (Akyar) şehri hakkındaki durumu ve uluslararası örgütler tarafından alınan diğer birçok karar ile alay ettiğini ve aşağıladığını net bir şekilde göstermektedir. 

Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov hakkındaki düzmece yargı kararları, Kırım'ın yasa dışı işgaline karşı çıkanları susturmak maksadıyla kullanılan bir siyasi araç durumundadır. Sovyetler döneminden beri ve şu anda hakları için mücadele eden Kırım Tatarlarının önemli iki temsilcisi olan Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu açıkça ilan ettiler ve onların tek suçu budur.

Geçtiğimiz günlerde Bahçesaray şehrinde ve Kırım'ın diğer bölümlerinde aşırıcılık suçlamalarıyla Kırım Tatarlarına yönelik gerçekleştirilen toplu tutuklamalar devam etmektedir. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin Sovyet iktidarı sırasında şiddet içermeyen eylemleri ilke edindiği, sürgünde ve yurtları Kırım'a dönüşlerinde dahi tek damla kan dökmediği ortada iken, halkımızı nasıl terörizm ve aşırıcılıkla suçlayabiliriz? Bugünlerde de devam eden şekilde, Kırım Tatarları öldürüldüler, kaçırıldılar, dövüldüler ve yasa dışı olarak yargılandılar. 

Tüm uluslararası topluma, Ahtem Çiygöz, İlmi Ümerov, Oleg SentsovAleksandr Kolçenko, Ali Asanov, Mustafa Degermenci ile Kırım'daki tüm siyasi tutsakların ve haklarında yasa dışı hüküm verilen tüm kişilerin hızla serbest bırakılması adına gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuyoruz. Nikolay Semena'ya yönelik işkenceye son verilsin, Kırım'daki Kırım Tatarlarını korumak için Rusya Federasyonu yönetimine yönelik baskı arttırılsın."

QHA