ANKARA (QHA) - 14 TEMMUZ 2018 -

İçişleri Bakanlığı tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan ve tarihi değer taşıyan nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak koruma altına alınması için Dijital Arşiv Projesi’ni (DAP) başlatıldı. Proje kapsamında 78 il ve ilçe nüfus müdürlüğünde bulunan nüfus ve vukuat defterleri ile dayanak belgeleri Ankara’ya getirilerek, Bakanlık bünyesinde oluşturulan nüfus arşivine alındı. 

Yine, İstanbul, İzmir, Mersin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde bırakılan aile kütükleri ve vukuat defterleri de nüfus arşivine getirtilerek koruma altına alındı. 

320 MİLYON SAYFA BELGE DİJİTALE AKTARILACAK 

Koruma altına alınan ve tarihi değer taşıyan belgeler Ocak 2018'den itibaren dijital arşive aktarılmaya başlandı. 3 yıl içinde 320 milyon sayfadan oluşan belgeyi dijital arşive aktarmayı planlayan Bakanlık, projenin başladığı günden beri 100 milyon sayfalık belgeyi elektronik ortama aktardı. 

HASARLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK 

İçişleri Bakanlığı belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla; hizmet kalitesinin ve hızının artırılmasını, belgenin yok olmasından doğacak vatandaş mağduriyetinin önlenmesini, aşınma ve yıpranmaların azaltılmasını, olası bir afet durumunda ağır hasar almadan ya da tamamen yok olmadan önce sayısallaştırılarak kopyalarının çıkarılmasını amaçlandığını belirtti. 

DAVALARDA DAHA HIZLI SONUÇ ELDE EDİLECEK 

Bu sayede mahkemelerden veraset, tespit, aile bağlarının kurulması, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi olaylar nedeniyle açılan davalarda istenilen kayıtlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilirken, vatandaş memnuniyeti artacak ve vatandaş hakları korunacak. Ayrıca günümüze kadar gelebilen kadim nüfus kayıtları elektronik ortamda yıllarca güvenli şekilde saklanacak, gelecek yıllara ve nesillere aktarılacak. 

QHA