ANKARA (QHA) 25 EKİM 2018 -

Kırım Derneği Genel Merkezi dün Cumhurbaşkanlığına resmi başvuruda bulunarak Ankara’da bulunan Sosyal Bilimler Üniversitesinin adının “İsmail Bey Gaspıralı Sosyal Bilimler Üniversitesi” olmasına ilişkin bir başvuruda bulundular.  Genel Merkez’in ardından bugün de Kırıkkale Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Cumhurbaşkanlığına resmi başvuruda bulundu.

İSMAİL BEY GASPIRALI ÜNİVERSİTESİ SESİ YÜKSELİYOR

Kırıkkale dernek yönetimi yaptığı başvuruda “Onun adına açılacak bir üniversite veya Ankara’daki Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin adının “İsmail Bey Gaspıralı Sosyal Bilimler Üniversitesi” olarak değiştirilerek bu üniversitenin İsmail Gaspıralı ve çağdaşlarının misyonunu üstelenecek bir eğitim ve araştırma kurumu olması, hem İsmail Gaspıralı’ya çoktan hak ettiği bir vefa borcumuzu yerine getirecek, hem de O ve fikirdaşlarının sağlam bir şekilde temellerini attığı zemin üzerinde günümüzde Türk ve Akraba Cumhuriyet ve Topluluklarla “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” yolunda bağlarımızın gelişmesi ve sağlamlaşmasında ismiyle müsemma çok önemli bir yol gösterici, öncü ve aydın kadroları yetiştiren çok önemli bir kurum olmasını sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kırıkkale Kırım Türkleri ve Yardımlaşma Derneği’nin Cumhurbaşkanlığına yaptığı resmi başvurunun tam metni şöyle;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞINA

Sayın Cumhurbaşkanımız,

“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” emeli için “Milletini seviyorsan elinden gelen işle başla” diyerek Çarlık Rusya’sında cehalet içerisinde yaşayan Türk ve Müslüman halkların aydınlanması için halka:

 

Ey vatan kardaşı sen gel gayrete

Her hizmete bir hüner, muradı Haliktir

Al hemen kalemle kitabı, gel himmete

Bin hayvana bir insan hünerle galiptir.

 

Çünkü farz olmuştur ilim bu ümmete,

Kimge tâbi olmayan kitaba tâbidir.

Hünersizlik yakışmaz bizim millete,

Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir.

çağrısını yaparak Kırım, Bahçesaray’da hizmetlerine başlayan İsmail Gaspıralı Türk Dünyasında aydınlanmanın öncüsü olmuştur. Eğitim reformuyla açtığı Usul-ü Cedit mektepleri, Kırım’dan, İdil-Ural’a, Azerbaycan’dan Doğu Türkistan’a kadar olan o muazzam coğrafyada 5.000’e ulaşmış, “İstanbul’daki kayıkçılardan Kaşgar’daki devecilere” kadar geniş bir coğrafyada okunan Tercüman gazetesiyle bütün bu diyardaki Türk ve Müslüman halklara hitap etmiş olan İsmail Gaspıralı ve onunla çağdaş olan ve onların izinden giden bütün bu bölgedeki ceditçilerin faaliyetleri günümüzde de değer ve önemini korumaktadır.

Onun adına açılacak bir üniversite veya Ankara’daki Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin adının “İsmail Bey Gaspıralı Sosyal Bilimler Üniversitesi” olarak değiştirilerek bu üniversitenin İsmail Gaspıralı ve çağdaşlarının misyonunu üstelenecek bir eğitim ve araştırma kurumu olması, hem İsmail Gaspıralı’ya çoktan hak ettiği bir vefa borcumuzu yerine getirecek, hem de O ve fikirdaşlarının sağlam bir şekilde temellerini attığı zemin üzerinde günümüzde Türk ve Akraba Cumhuriyet ve Topluluklarla “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” yolunda bağlarımızın gelişmesi ve sağlamlaşmasında ismiyle müsemma çok önemli bir yol gösterici, öncü ve aydın kadroları yetiştiren çok önemli bir kurum olmasını sağlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım, Kırım’ı ziyaret etmiş, Zincirli Medrese’nin TİKA tarafından yeniden ve muhteşem bir şekilde restore etmesine hamilik etmiş zatıâlinizin, “İsmail Gaspıralı Üniversitesi” fikrinin de hayata geçirilmesine öncülük edeceğinize olan inancımızla saygılarımızı sunarım.

KIRIKKALE KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

QHA