AMSTERDAM (QHA) -

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 59'u Ukrayna’da yüksek seviyede yolsuzluğun olduğunu düşündükleri için "AB-Ukrayna ortaklık anlaşmasına" karşı olduklarını belirtiyor.

'Yevropeyskaya pravda' ( Avrupa gerçeği) gazetesinin haberine göre ortaklık anlaşmasına karşı olan katılımcıların yüzde 34'ünün bu tutumu Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı olduklarından kaynaklanıyor. Aynı zamanda karşı olanların yüzde 31'i Avrupa’nın ortak değerlerini paylaşmadıklarını ve bu anlaşmanın Hollanda ekonomisine fayda getirmeyeceğini düşünüyorlar.

Bununla birlikte ortaklık anlaşmasına olumlu bakanların yüzde 49'u bu anlaşmanın Ukrayna ve Hollanda arasındaki ticareti kolaylaştıracağını öngörüyor. Ukrayna'nın AB üyeliğine olumlu bakan katılımcıların yüzde 41'i anlaşmanın Hollanda ekonomisi için faydalı olacağını, yüzde 33'ü ise Ukrayna-AB ortaklık anlaşmasının Ukrayna’yı Rusya saldırganlığına karşı daha güçlü kılacağını savunuyor.

AB - Ukrayna ortaklık alaşmasına ilişkin danışma referandumu bugün Hollanda'da yapılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın AB ile ortaklığını engellemek için Hollanda kamuoyuna yönelik amansız bir propaganda savaşına girdiği, Ukrayna'nın saygınlığını sarsmak ve Avrupa kamuoyunun desteğini keserek Ukrayna'yı yalnız bırakmaya çabaladığı biliniyor.

QHA