AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Rusya Ortodoks Kilisesi’nin Akmescit ve Kırım Piskoposluğu, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın başkenti Akmescit’te Rusya Federal Devlet Mülkiyetini Yönetme Ajansı’na Hersones Tavriçeskiy Müze-Milli Parkı’na ait 24 tesisin kontrolüne devredilmesi ile ilgili dilekçe verdi.
 
Hersones Müzesi Müdürü Svetlana Melnikova, Piskoposluk tarafından dilekçenin daha Kasım 2016’da verildiğini, ajansın Piskoposluğun lehine karar alması halinde, neredeyse tüm mülkiyetinden yoksun kalacağından dolayı müze kompleksinin faaliyet göstermesinin imkansız olacağını kaydetti.
 
Svetlana Melnikova, “Akmescit Piskoposluğunun kontrolü altına almak istediği binalarda müzenin sergi salonları, depolar, restorasyon atölyeleri bulunduğunun anlaşılması gerekiyor” dedi.
 
Daha önce Rusya Federal Devlet Mülkiyetini Yönetme Ajansı, başvuru için tüm gerekli evrakların toplanmadığından dolayı Rusya Ortodoks Kilisesi’nin Akmescit ve Kırım Piskoposluğunun başvurusunu reddetmişti. Günümüzdeki piskoposluk Hersones-Milli Müze mülkiyetine hak iddia etme fikrinden vazgeçmedi ve gerekli belgeleri topluyor.
 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) raporuna göre, Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesi ardından Rusya Devlet Başkanı’nın Hersones’in “Rusya devletçiliğinin” kutsal yeri, “Rus vaftizinin” ve “Rus ortodoksluğunun beşiği” olarak önemini kaydetmesine uygun şekilde Hersones Tavriçeskiy Müze-Milli Parkı’nın gelişmesi konusunda “Sivastopol-Hersones-Hristiyan Rus’un Vaftiz Havuzu” projesinin hayata geçirilmesi üzerinde odaklanıldı.

 

QHA