MOSKOVA (QHA) -

Rusya Federasyonu vatandaşlarının çoğunun, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra Ukrayna’ya yönelik de davranışlarının “kötü” olduğu bildirildi.
 
Rusya’nın Levada Araştırma Merkezi’nin 1-5 Aralık tarihleri arasında ülkenin 137 yerleşim yerinde 1600 kişinin katılımıyla yaptığı araştırma sonuçlarına göre Rusya vatandaşlarının çoğu ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna’ya kötü davrandıklrını itiraf etti.
 
Araştırma Merkezi’nin yaptığı anket sonuçlarına göre Rusların yüzde 17’si Ukrayna’ya “çok kötü”, yüzde 39’u “genelde kötü” davrandıkları yorumunu paylaştı. Böylece katılımcıların yüzde 56’sı Ukrayna’ya karşı kötü davranışlar sergilediklerini ifade etti. Araştırma katılımcılarının yüzde 27’sinin Ukrayna’ya iyi davrandıklarını belirtirken yüzde 17’si soruyu cevaplamakta zorlandı. Sorular ülkeler arası ilişkiler bazında soruldu.

Rusların Avrupa Birliği ve ABD’ye yönelik davranışlarının da benzer düzeyde olduğu görüldü. Katılımcılarının yüzde 54’ü Avrupa Birliği’ne, yüzde 60’ı ABD’ye kötü davrandıklarını kaydetti.
 
Levada Merkezi anket katılımcılarına ayrıca, Rusya’nın ABD ve diğer Batılı ülkelerle ilişkilerini iyileştirmesi gerekip gerekmediği sorusunu sordu. Bu soruya cevaben Rusların yüzde 24’ü ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini, 54’ü de “muhtemelen evet (ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiği)” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 16’sı ise Rusya’nın diğer ülkelerle ilişkilerini iyileştirmesine gerek olmadığını ifade etti.

Rusya’nın bağımsız araştırma merkezi olan Levada Araştırma Merkezi, sosyoloji ve pazarlama araştırmaları yapan Rusya’nın önde gelen araştırma merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

QHA