KİEV (QHA) -

“KırımSOS” sivil toplum örgütü “Rus İşgalinin Başlangıcından Bu Yana Kırım’daki Baskıların Ansiklopedisi” isimli bir kitap yayımladı.

 

Söz konusu kitapta ilk kez insan hakları örgütlerinin topladığı bilgiler sistematik olarak sıralandı.

 

Konu ile ilgili kendi Facebook sayfasında açıklama yapan KrımSOS teşkilatı Koordinatörü Tamila Taşeva, kitabın devlet enstitülerine ve kütüphanelerine dağıtılacağını bildirirken, “Bu kitapta insan hakları ihlalleri hakkındaki bilgiler birkaç kategoride toplandı; cinayetler, kaçırılmalar, işkenceler ve diğer acımasız, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleler, siyasi güdümlü cezalar ve idari kovuşturmalar.” diye kaydetti.

 

 

İnsan hakları örgütlerine, özellikle işgal edilen Kırım’daki insan hakları ihlallerini takip eden ve kamuoyuna duyuran Kırımlı aktivistlere ve Kırım Tatar Milli Meclisi’ne (KTMM), kitabın yayınlamasına destek veren Konrad Adenauer Vakfı’na teşekkür eden Taşeva, “Eminim ki kitapta kaydedilen tüm gerçekler, insanlığı karşı işlediği suçlar ve askeri suçlar dolayısıyla Putin’e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan davanın temelini oluşturacaklar.” ifadelerini kullandı.

 

 

Daha önce Ukrayna’da faaliyet gösteren insan hakları örgütleri 26 Aralık'ta Rus işgali altındaki Kırım’da meydana gelen insan hakları ihlalleri hakkında hazırladıkları raporları paketleyerek Kremlin’e gönderdiğini bildirilmişti.

QHA