ANKARA (QHA) 18 EYLÜL 2018 -

"Heyder Baba" (Haydar Baba) şiiriyle tanınan, Türk dünyasının Azerbaycan Türkü büyük şairi Muhhamed Hüseyin Şehriyar'ın ayrılışının 30. yıl dönümü.

İran'da yaşayan Türklerinin en büyük şairi olarak görülen ve Türk edebiyatının da önemli köşe taşlarından olarak kabul edilen 1906, Tebriz doğumlu şair Şehriyar, 18 Eylül 1988'de hayata gözlerini yumana dek yazdığı şiirlerle ses getirdi. Haydar Baba'ya Selam, Yar Kasidi gibi şiirleri ile Azerbaycan Türkçesinin ölümsüz eserlerini veren Şehriyar ayrıca Farsça şiirler de yazdı.

ANNESİNİN TESİRİYLE TÜRKÇE ŞİİRLER YAZMAYA BAŞLADI

Şehriyar'ın 1940'lara kadar genelde şiirlerini Farsça kaleme aldığı bilinmektedir. Bu dönemden itibaren annesinin etkisiyle Türkçe şiirler yazmaya başlamıştır. Bunlardan ilki ve en meşhuru "Heyder Baba'ya Selam" (Haydar Baba'ya Selam) adlı şiiridir.

Annesinin Şehriyar'ın Farsça yazdığı şiirlerin şöhretini duyduğu zaman: "Ay bala, sana büyük şair olupsan deyirler, lakin men o dili anlamıram; menim dilimle de bir danış ki oğlumun nece büyük şair olduğunu men de bilim." demiştir. Bu sözün etkisinde kalan şair adını eteklerinde kurulduğu Heyder Baba Dağı’ndan alan ve çocukluğunu da geçirdiği köy olan Heyder Baba’ya ithafen meşhur şiirini yazmaya başlar.

QHA olarak büyük şair Şehriyarı saygı ve özlemle anıyoruz.

 

Haydar Baba'ya Selam şiirinden birkaç mısra:

Heyder Baba, ıldırımlar şakanda, 
Seller, sular şakkıldayıb akanda, 
Kızlar ona saf bağlayıb bakanda, 
Selâm olsun şevkatize, elize, 
Menim de bir adım gelsin dilize.

Heyder Baba, kehliklerin uçanda, 
Göl dibinden dovşan kalkıb, kaçanda, 
Bahçaların çiçeklenib açanda, 
Bizden de bir mümkün olsa, yâd ele, 
Açılmayan ürekleri şâd ele.

Bayram yeli çardakları yıkanda, 
Novruz gülü, kar çiçeği çıkanda, 
Ağ bulutlar köyneklerin sıkanda, 
Bizden de bir yâd eyleyen sağ olsun, 
Derdlerimiz koy dikkelsin dağ olsun.
...

Heyder Baba, Nene Kızın gözleri, 
Rakşende’nin şirin-şirin sözleri, 
Türki dedim, okusunlar özleri, 
Bilsinler ki, adam geder ad kalar, 
Yahşı-pisden ağızda bir dad kalar.

....
Heyder Baba, gece durna keçende, 
Köroğlunun gözü kara seçende, 
Kıratını minib, kesib biçende, 
Men de burdan tez matlaba çatmaram, 
Eyvaz gelib çatmayıncan yatmaram.

Heyder Baba, merd oğullar doğginan, 
Nâmerdlerin burunların oğginan, 
Gediklerde kurdları dut boğginan, 
Koy kuzular ayın şayın otlasın, 
koyunların kuyrukların katlasın.

Heyder Baba, senin könlün şad olsun, 
Dünya varken ağzın dolu dad olsun, 
Senden keçen yakın olsun, yad olsun, 
Deyne menim şâir oğlum Şehriyâr, 
Bir ömürdür gam üstüne gam çalar.

Muhhamed Hüseyin Şehriyar

QHA