ANKARA (QHA) -

İstanbul merkezli "Turancı Hareket Platformu", işgal altındaki Kırım'da, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcıları İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz ile pek çok Kırım Tatarının hukuksuzca esir alınması ve devam eden yasa dışı tutuklamalar ile kovuşturmalara tepki olarak, tek kişilik protestolarla eylem çağrısında bulundu.

Platformun genel başkanı Caner Öztürk, sosyal medya platformu Youtube üzerinden paylaştığı videoda, başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyası'nı, Kırım'da devam eden işgalci Rus zulmüne karşı protesto eylemlerine davet etti. Öztürk'ün çağrısının tam metni şöyle:

"Büyük Türk milletinin değerli mensupları,

Kutlu Türk yurdunun en kıymetli parçalarından biri olan Kırım’ın, Türk düşmanı Stalin’in fikrî mirasçısı, Putin tarafından işgalinin üzerinden 3 yıl geçti. Bu 3 yıl içerisinde yaşam, Kırım’da Kırım’ın yegâne sahibi olan Kırım Tatarları için her geçen gün kat be kat zorlaşmaya devam ediyor. Biz, Kırım’da sürekli olarak bir yenisinin eklendiği kaçırılma ve tutuklamaların son bulmasını temenni ederken soydaşlarımızın işgale karşı gerçekleştirdiği tek kişilik protestoların da tutuklamalarla neticelendiğini basın üzerinden içimiz kan ağlayarak öğrenmiş ve takip etmiş bulunmaktayız.

İşgal altındaki Türk yurdu Kırım’da uygulanan bu zulme karşı tavır sergilemek, Rus zindanlarında hukuksuzca esir tutulan İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz’ün derhal gaspedilen özgürlüklerinin iadesini talep etmek, Gaspıralı’nın, Çelebicihan’ın, Mustafa Aga’nın yoldaşlarına destek olmak için başta Türkiye Türkleri olmak üzere bütün Türk dünyasını 20 Ekim Cuma günü tıpkı Kırım’daki gibi afişlerimizi elimize alıp meydanlara, tek kişilik protestolar gerçekleştirmeye davet ediyoruz."

 

QHA