KİEV (QHA) -

Enformasyon Direniş Gurubu Yöneticisi, Ukrayna milletvekili Dmitriy Tımçuk, Ukrayna’nın doğusunda durumu gözlemleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu’nda 36 Rusya temsilcisi ve Rusya yanlısı ülkelerden 114 temsilcinin bulunduğu ifade etti.
 
Konuyla ilgili kişisel Facebook sayfasında açıklama yapan Dmitriy Tımçuk, “Direniş Grubu’nun AGİT Özel Gözlem Misyonu’ndan elde ettiği resmi verilere göre 2017 yılının Eylül ayı itibarıyla Özel Gözlem Misyonu’nda 36 Rusya temsilcisi (toplam gözlemci sayısı 616 kişi) bulunuyor. Bu çok gibi görünmüyor. Ama misyonda “Rusya'nın dostlarının” temsil ettikleri ülkelerden gelen, buradaki yönetimlerin siyasi sebeplerinden mülhem “Rusya'nın dostu” olabilecek kişilerin bulunduğuna dikkat çekiyoruz… Bu kategoriye giren toplam olarak 114 kişi var. Rusyalıları da hesaba katarsak 150 kişi” diye kaydetti.
 
Tımçuk’un bildirdiğine göre misyonda Rusya yanlısı olarak değerlendirilebilecek 8 Belarus, 30 Bulgaristan, 1 Ermenistan, 4 Kazakistan, 16 Kırgızistan, 23 Moldova, 8 Sırbistan ve 24 Macaristan temsilcisi bulunuyor. 
 
Dmitriy Tımçuk konuyla ilgili açıklamasına, “AGİT Özel Gözlem Misyonu yönetiminin gözlemcileri vatandaşlığına göre ayırma hakkının olmadığını anlıyoruz, çünkü Rusya dahil bahsi geçen tüm ülkeler, AGİT’in tam haklara sahip üyeleri. Ayrıca, AGİT misyonu yönetiminin, hiçbir “dış etkenin” AGİT Özel Gözlem Misyonu’nun faaliyetlerinin objektifliğini etkilememesi için elinden geleni yapacağı kanaatindeyiz ve böyle düşünmek için dayanaklarımız da var. Ama bununla birlikte, AGİT gibi Avrupa’nın önemli güvenlik mekanizmasında Rusya  şahsında bir saldırganın bulunması sorununun ( ve tabi bir dizi diğer üye devlete etkisi sorununun) ciddi bir açık oluşturduğunu biliyoruz. Evet, günümüzde Avrupa’da alternatif güvenlik mekanizmaları yok ve bunların nasıl kurulabileceği veya AGİT’in nasıl dönüştürülmesi gerektiğini anlayanların sayısı da pek az. Ama bu, söz konusu sorunun konuşulmaması gerektiği anlamına gelmiyor” diye devam etti.

QHA