VİYANA (QHA) -

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısına katılan Ukrayna heyeti, Rusya’nın hazırladığı ve Kırım’ı kendi ülkesinin bir parçası olarak gösterdiği resmi raporları kabul etmeme çağırısında bulundu.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan Kırım Tatar Kaynak Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Eskender Bariyev, “AGİT Sekreteryası, Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olarak gösterildiği resmi raporları veya herhangi başka bir belgeyi reddetmeli. Özellikle bunu Rusya'nın ulusal raporlarını sunduğu sözleşme organlarının sekreteryaları uygulamalı.” dedi.

 

Ayrıca Ukrayna heyeti, Rusya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) Adalet Divanı ve Avrupa Konseyi'nin Kırım Tatar Milli Meclisi’nin yasaklaması kararının iptal edilmesiyle ilgili hükme uymasını talep etmesi için AGİT’e çağrıda bulundu.

 

Bunun yanı sıra Ukrayna heyeti, çabaların birleştirilmesi için AGİT ile diğer uluslararası örgütler (BM, UNESCO, BM İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Konseyi) arasında, Kırım'daki insan hakları ile ilgili duruma ilişkin sistematik bir diyaloğun sağlanması gerektiğini vurguladı.

QHA