KİEV (QHA) 3 EYLÜL 2018 -

Ukrayna Bakanlar Kurulu, 22 Ağustos 2018 tarihli ve 619 sayılı karar ile Ukrayna vatandaşları tarafından devlet sınırının geçişine ilişkin kurallara değişiklik getirdi.

Söz konusu kuralların, Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen topraklarıyla Ukrayna arasındaki idari sınırlar için geçerli olduğu belirtildi.

Kırım İnsan Hakları Grubu’nun internet sitesinde yayınlanan habere göre artık bir ebeveyn ya da yetkili konumunda diğer bir kişi, nafaka ödemeyen diğer ebeveynin muvafakatnamesi olmadan 16 yaşını doldurmayan çocuğunu Rus işgali altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nden çıkarabilecek.

Bunun için çocuğa refakat eden ebeveynin diğer ebeveynin 4 aylık nafaka borcunun olduğuna dair devlet tarafından verilen belgeyi ibraz etmesi gerektiği belirtildi.

Bunun yanı sıra, çocukla birlikte ikamet eden ebeveyn, diğer ebeveynin noter onaylı izni olmadan en fazla bir aylığına olmak şartıyla çocuğun işgal edilen bölgeden ayrılmasına bağımsız olarak karar verme hakkına sahip olacak. Bunun için ebeveynlerden birinin çocukla birlikte ikamet ettiğine dair mahkeme veya başka bir vesayet organının kararını ya da kararın kopyasını ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Bir ay süreyi aşmama şartını ihlal eden ebeveynin, diğer ebeveynin onayı olmadan çocukla çıkışı bir yıl süreyle yasaklanıyor.

QHA