KİEV (QHA) - 25 EKİM 2018 -

Ukrayna’da faaliyet gösteren PrivatBank isimli banka müşterileri, artık Tarak Tamgalı banka kartı sahibi olabilecekler.

Konuyla ilgili Facebook sayfasında yapılan açıklamada, ünlü Kırım Tatar ressam ve seramik ustası Rüstem Skibin, isteyen herkesin artık söz konusu bankadan onun tasarımı olan Kırım Tatar arması Tarak Tamgalı kart sipariş edebileceğini kaydetti.

Siyah fon üzerine sarı renkte Tarak Tamga yerleştiren Skibin, tasarımını Kırım Tatar milli desenleri ile de renklendirdi.

TARAK TAMGA

Kırım Tatarlarının milli bayrağı; Türklüğü temsil eden gök mavisi zemin üzerinde yer alan ve binlerce yıllardan beri çeşitli Türk boylarında da kullanılagelen üç dişli ve altın sarısı rengindeki Tarak Tamga’dan oluşmaktadır.

Türk boyları ve kabileleri kendilerine ait olan ve birbirinin aynısı olmayan tamgaları ile hayvanlarını ve eşyalarını işaretleyerek, mallarının aidiyetinin belli edilmesini sağlıyorlardı. Bu tamgalar, aynı zamanda başbuğların hükümranlık sembolleriydi. Her Türk boyunun kendini simgeleyen ayrı bir tamgası bulunmaktaydı. Bu sembolleri mühür gibi kullanıldıkları gibi, mezar taşlarına da kazıyarak nesilden nesile bin yıllar boyu aktarılmıştı.

Kırım Tatar Milli bayrağı’nda yer alan Tarak Tamga da çeşitli Türk boylarında, özellikle Kırım’da görülmekle birlikte; anlamı hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bugünkü hali ile Tarak Tamga, Kırım Hanlığında ortaya çıkmaktadır. Kırım Hanlığının başşehri olan Bahçesaray’da bulunan Hansaray’ın bazı giriş kapıları ve duvarlarında da tarak tamgalar görülmektedir.

Kırım Hanlığında; Han’ın yanında Kalgay ve Nureddin’in yönetimde önemli etkileri bulunmaktaydı. Kalgay, ''Han adayı, veliaht'' anlamında olup, Han’ın kardeşleri ya da oğulları arasından, Han tarafından tayin edilirdi. Devlet idaresinde en yüksek mevkide Han, Onun altında Kalgay bulunurdu. Kalgay’ın özel veziri, memurları ve divanı vardı. Kalgay ve divanı ölüm cezası dışında önemli yargılama yetkilerine de sahipti. Ölüm cezası verme yetkisi yalnız Han’a aitti. Han savaşlarda bulunmadığı zamanlarda orduya Kalgay komuta ederdi. Hanların, Hansaray’ına karşılık, Kalgay’ın Akmescit civarında, Salgır nehri kenarında büyük ve geniş bahçeli sarayı vardı. Kalgay adayı, ikinci veliaht anlamında olan, Nureddin’in veziri olmakla birlikte divanı yoktu. Dava göremez ve karar veremezdi. Bahçesaray şehri civarında kendine özgü sarayı bulunmktaydı.

Tarak Tamga’daki üç dişin, Kırım Hanlığındaki bu üç gücü gösterdiği; tarağın orta dişini Han’ın, sağ dişini Kalgay’ın, sol dişini ise Nureddin’in temsil ettiği rivayet edilmektedir. Bir başka rivayette ise, Tarak Tamga’nın terazi şekli ile ''adaleti'' temsil ederek, Kırım Hanlığının adil olduğu anlatılmaktadır.

1917 yılında kurulan, Kırım Demokratik Cumhuriyetinin de millî bayrağı olarak Tarak Tamgalı Gökbayrak kullanılmıştır. Kırım Demokratik Cumhuriyetini ilan edecek olan ve 9 aralık 1917 tarihinde açılan I. Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın açılış günü münasebetiyle, Kırım’ın bütün şehir, kasaba ve köylerindeki Türk-Tatar daireleri, evleri ve sokakları Tarak Tamgalı Gökbayrak’larla süslenmişti.

Vatan Kırım’ın Akmescit şehrinde 74 yıl aradan sonra toplanan II. Kırım Tatar Milli Kurultayı’nda da, Gökbayrak, millî bayrak olarak Kurultay salonlarına asılmıştı. 26 -30 Haziran 1991 tarihleri arasında toplanan II. Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın, 30 Haziran 1991 tarihli oturumunda kabul ettiği “Kırım Tatar Halkının Milli Bayrağı ve Milli Marşı Hakkındaki Kararı” aşağıdaki gibidir.

“1917 senesi Kurultay’ının varisleri olarak ve Kırım Tatar halkının millî devlet kurumu ananelerini devam ettirerek kurultay karar vermiştir:

1- Kırım Tatar halkının millî bayrağı, direğe bağlanan kenarında üst tarafta altın tamgası olan dört köşeli gökmavidir. Bayrağın eninin boyuna oranı1/2’dir.

2- Kırım Tatar halkının milli marşı Numan Çelebi Cihan’ın “Ant Etkenmen” adlı eserdir.

3- Kırım Tatar halkının Meclis’ine milli bayrak ve marşın kullanma yönetmeliğini onaylama yetkisi verilmiştir.”

Kaynak: Tuncer Kalkay, vatankirim.net

QHA