KİEV (QHA) - 5 MAYIS 2018 -

Son 3 ayda Ukrayna’daki iç sığınmacıların maddi durumu kötüleşti. İç sığınmacıların yüzde 54’ünün (2017 yılının aralık ayında yüzde 44) parası sadece yiyeceğe yeterken, Sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılarken bile tasarruf yapmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Uluslararası Göç Örgütü Ukrayna Temsilciliğinin mart 2018’de AB’nin maddi desteği ile yapılan “Ukrayna'da iç sığınmacıların durumu için ulusal izleme sistemi” konulu araştırma sonuçlarına göre, iç sığınmacılar arasında hane halkı başına mevcut aylık ortalama gelir 2 bin 239 grivna (yaklaşık 85 dolar). Bu rakam, bir önceki araştırmanın yapıldığı aralık ayındaki 2 bin 446 grivnadan biraz az. Ortalama aylık gelir, bu yılın mart ayında Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı tarafından 3 bin 215 grivna olarak hesaplanan fiili asgari geçim tutarının altında kalıyor.

SIĞINMACI AİLELERİN AYLIK GELİRİ ORTALAMA 3 BİN GRİVNA

İç sığınmacı ailelerin dörtte birinin aylık gelirinin ortalama 3 bin grivna olduğu bildirilirken,  ailelerin neredeyse yarısının aylık gelirinin ise 3-7 bin grivna olduğu belirtiliyor. Ana gelir kaynakları ise maaş ve devlet yardımları.

Ukrayna İşgal Edilen Bölgelerden ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Georgiy Tuka, özellikle kadınlar arasında konut ve işsizlik sorunlarının iç sığınmacıların en güncel sorunları olmaya devam ettiğini kaydetti.

Devletin, iç mültecilere yardımlarını sürdürdüğünü kaydeden Tuka, bu yıl konut kirası için tazminat miktarının arttırıldığını, işgal edilen bölgelerdeki gençlerin Ukrayna’nın ana kısmındaki üniversitelerde eğitim almalarını sağlayan programların devam ettiğini, sığınmacıların konut sağlanması programlarının hayata geçirildiğini belirtti. Öte yandan iç sığınmacıların ihtiyaçları için bütçeden yeterli kadar kaynak ayrılmadığına da işaret eden bakan yardımcısı, örneğin yol onarımı için onlarca milyar grivna ayrılırken, mültecilerin ihtiyaçları için sadece 34 milyon grivna ayrıldığını ifade etti.

"İÇ SIĞINMACILAR YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMALI"

İç sığınmacıların birçok sorununun çözümünün yerel yönetimlerin tutumuna, toplumun etkinliğine de bağlı olduğunu kaydeden Tuka, bu nedenle iç mültecilerin sorunlarının çözümünü etkileyebilmeleri için onlara yerel seçimlerde oy kullanma imkanının verilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Bu nedenle Ukrayna İşgal Edilen Bölgelerden ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakanlığın iç sığınmacıların yerel seçimlerde oy kullanmasını sağlayacak bir yasa tasarısı hazırladığını söyleyen Tuka, ancak parlamentonun ilgili komitesinin söz konusu tasarıyı henüz incelemediğini belirtti.

Araştırmaya göre, iç sığınmacıların istihdamı ile ilgili durum haziran 2017 yılından bu yana çok değişmedi. İç sığınmacıların yüzde 48'inin şu anda çalıştığı belirtilirken, yüzde 12’sinin aktif iş arayışı içerisinde olduğu, bunların yüzde 78’inin de kadınlar olduğu kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütü Ukrayna Temsilciliğinin Program Menajeri Helga Pender, iş imkanlarının olmaması nedeniyle birçok sığınmacının tehlikeli bölgelere dönmek zorunda kaldığını ifade etti. Öte yandan Georgiy Tuka, insanların işgal edilen bölgelere geri dönmek zorunda kalmasının utanç verici olduğunu, bunun hükümetin insanlar için hiçbir şey yapmadığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra yapılan araştırma pahalı ilaç ve hizmetlerin yüksek ücreti nedeniyle birçok iç sığınmacının sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını gösterdi. Sağlık hizmetlerinin kullanılabilirliğinden memnun olan iç sığınmacıların oranının aralık 2017'deki yüzde 85'ten yüzde 62'ye düştüğü kaydedildi.

 

 

QHA