KİEV (QHA) -

Alman Friedrich Ebert Vakfı ve Yeni Avrupa Merkezinin GfK Ukraine sosyoloji şirketi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırma, Ukraynalı gençlerin en çok yolsuzluk ve savaştan korktuğunu ancak bununla birlikte çoğunun ülkenin geleceği konusunda iyimser olduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre, Ukrayna gençlerinin en büyük korkuları arasında yolsuzluk (yüzde 37) ve bölgede veya dünyada (yüzde 36) savaş var. Ayrıca ciddi sağlık sorunları (yüzde 34), toplumsal adaletsizlik ve işsizlik (yüzde 32) de Ukraynalı gençlerin korkuları arasında bulunuyor.

Genç Ukraynalıların hükümetten talepleri listesinin ilk sıralarında suç ve yolsuzlukla mücadele bulunuyor. Katılımcıların yüzde 70'i hükümetin öncelikle bu sorunun üstesinden gelmesi gerektiği görüşünde.

Bunun yanı sıra anket gençlerin devlet yönetim kurumlarına inanmadığını gösterdi.

Çalışma ayrıca şu anda Rusça televizyon ve İnternet sitelerinin Ukrayna gençlerine etkisinin az olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 49'u Ukrayna televizyonu izlediğini ve sadece yüzde 2'si Rus televizyonu izlediğini belirtti.

Gençlerin çoğu kiliseye (2.99), gönüllü hareketlere (2.98) ve orduya (2.86) güvendiğini belirtti.

Bununla birlikte anket Ukraynalı gençlerin çoğunun (yüzde 72) başka bir ülkeye göç etmeyi ve Ukrayna’yı 6 aydan fazla bir süreye terk etmeyi düşünmediğini gösterdi. Öte yandan her dört Ukraynalıdan biri de diğer bir ülkeye göç etmeyi düşündüğünü ifade etti.

Genç Ukraynalılar'ın taşınmak istediği en popüler ülkeler ise Almanya (yüzde 18), ABD (yüzde 15) ve Polonya (yüzde 12). Araştırmacılara göre Almanya Ukraynalı gençler tarafından Avrupa'daki refahın temeli olarak algılanıyor, Berlin Ukrayna’nın doğusundaki  çatışmanın çözülmesi sürecinde aktif rol alıyor. Ayrıca, Almanya'nın göçmenlere yönelik tutumu Ukraynalı gençleri, söz konusu ülkede şanslarını deneyebilecekleri fikrine itiyor.

Genel olarak, genç Ukraynalıların yarısından fazlası ülkenin geleceği konusunda iyimserliğini dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 58'i bir bütün olarak Ukrayna toplumunun geleceğinin mevcut durumdan daha iyi göründüğü kanaatinde. Yüzde 20'lik bir kesim, durumun değişmeyeceğine inanırken, katılımcıların sadece yüzde 5'i kötüleşme beklediğini kaydetti.

Rus işgali altındaki Kırım ve Rusya yanlısı teröristlerin kontrolü altında bulunan Ukrayna’nın doğu bölgeleri hariç Ukrayna genelinde temmuz-ağustos 2017’de yapılan ankete 14-29 yaş arası 2 bin genç katıldı. Ayrıca Lviv, odessa, Harkiv ve Çernigiv’de 18-29 yaş arası gençlerle 4 odak grup görüşmesi yapıldı.

QHA