ANKARA (QHA) - 2 EKİM 2018 -

Atatürk'ün talimatıyla başlayan "Türk Tarih Kongresi'nin" 18.si Ankara'da devam ediyor. Bugün düzenlenen panelde Kırım Hanlığı konuşuldu. 1 Ekim'de başlayan "Türk Tarih Kongresi" 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun düzenlediği Türk Tarih Kongresi'nin 18'incisi Ankara'da Green Park otelde gerçekleşiyor. Bugün öğleden sonra Osmanlı salonunda düzenlenen oturumun başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik yaptığı panelde, Prof. Dr. Şahin Fazil, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Doç. Dr. Sherzodhon Mahmudov, Prof. Dr. Hakan Kırımlı ve  Arş. Gör. Tekin Aycan oldu. 

"TÜRKİYE'DE ALTIN ORDA DEVLETİ YETERİ KADAR ÇALIŞILMADI"

İlk konuşmacı Prof. Dr. Şahin Fazil 16.yüzyılın son döneminde Safevi-Osmanlı İlişkilerinde Kırım Hanlığı'nın rolünü anlattı. Daha sonra Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu Osmanlı arşivlerindeki bilgilerle Altın Orda Devleti'ni katılımcılara aktardı. Altın Orda Devleti hakkında Türkçe kaynaklarda çok bilgi bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Kemaloğlu "Altın Orda Devleti'nden maalesef günümüze kalan çok bilgi yok. Olan bilgileri Arap ve Fars kaynaklarından alıyoruz. Türkiye'de Altın Orda Devleti hakkında ciddi çalışmalar yapılmadı. Fakat şuan bu çalışmaların başladığını söyleyebilirim. Yakın bir zamanda Altın Orda Devleti hakkında bir kitabım çıkacak" diye kaydetti.

"HOKAND HANLIĞI RUSYA İMPARATORLUĞU TARAFINDAN YIKILDI"

Panelistlerden Doç. Dr. Sherzodhon Mahmudov Hokand Hanlığı'nı anlatırken "Hokand Hanlığı 18. yüzyıl sonlarına doğru kuruldu. İç siyasetteki karışıklıklarından faydalanan Rusya İmparatorluğu Hokand Hanlığı'nı işgal ederek hanlığın topraklarını kendi topraklarına kattı" diye belirtti.

"GERAY HANEDAN MENSUPLARI OSMANLI ORDUSUNDA ÇOK ETKİLİ OLDU"

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kırımlı "Kırım Hanlığı'nın ortadan kalkmasından sonraki dönemde Geray hanedanı mensuplarının Osmanlı Devleti'nde üstlendiği rolleri" katılımcılara anlattı.

Geray hanedanlarının Osmanlı Devleti ile yakın ilişkiler ve işbirliği içerisinde olduklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Kırımlı "Geray hanedanı Kırım Hanedanlığı'nın hükümdar hanedanlığıdır. Şu anki Türkiye Trakya'sı topraklarında yaklaşık 200-250 çiftlikte Geray hanedanlığı mensubunun yaşamış teker teker tespit ettim."

“CENGİZ MEHMET GERAY SULTAN YERGÖĞÜ KALESİNİ SAVUNDU”

Cengiz Mehmet Geray Sultan’ın 1789 ve 1790 yılında şu an Romanya topraklarında bulunan Yergöğü kalesini Osmanlı Devleti adına savunduğunu anlatan Kırımlı “Cengiz Mehmet Geray Sultan Yergöğü kalesinin müdafaasıyla görevlendirildi. Avusturya prensi tarafından kale kuşatılmıştı. Kale muhafızı Abdullah Paşa ve Cengiz Mehmet Geray Sultan yaptıkları bir huruç harekatıyla hem düşmanı püskürttüler hem de hiç beklenmeyen bir şekilde düşman ordugahını ele geçirdiler. Bu olay İstanbul’da büyük sevinçle karşılandı. Dönemin padişahı Geray sultanı birçok kez başarılarından dolayı tebrik etti. Bu olayda 5 Geray sultanı şehit düştü".

1828-1829 Osmanlı Rus savaşında tekrar Geray sultanların İstanbul’a çağrıldığını belirten Kırımlı, Geray sultanların Osmanlı ordusu içerisinde çok etkili olduklarını belirterek sözlerini sonlandırdı. Konuşmaların ardından Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik panelistlere katılım belgelerini taktim etti.

QHA