ANKARA (QHA) -

Ankara'da 13-16 Kasım tarihleri arasında "2017 Türk Dili Yılı" münasebeti ile Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi ve Türk Dil Kurumu işbirliği ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı gerçekleştirilecek.

Konferansın resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, "Son yıllarda kitle iletişim araçlarının Türkçeyi ülke sınırları dışına taşıması ortak dil oluşumunda en önemli işlevi görmektedir. Türk dünyasında ortak bir alfabe, dil ve terminolojinin oluşturulması konusunda çalışmaların hızlandığı görülmektedir. Ortak bir terminolojinin üye ülkelerdeki yayınlarda kullanılmasının, günlük hayatın yanında eğitim, bilim ve sanat alanlarında da daha fazla paylaşımı mümkün kılacağına inanıyoruz. Türkçenin mevcut durumunun tespiti ve geleceğinin planlanması üzerine değerlendirmelerde bulunmak, tartışmak ve çözüm yolları üzerinde durmak amacıyla Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi; Türk Dil Kurumu” işbirliği ile uluslararası organizasyon düzenlemeyi kararlaştırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kurultayın amacı, Türkçe üzerine araştırma yapan uzmanları, bilim, sanat ve düşünce adamlarını bir araya getirerek sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm yolları önerilmesini sağlamak olduğu kaydedilirken, bu amaçla kurultayda konuların disiplinler arası yaklaşımla Ortak Dil Türkçe, Lingua Franca Olarak Türkçe, Bilişim ve İletişim Dili Olarak Türkçenin Kullanımı, Türkçenin Yazımı ve Alfabe, Eğitim Dili Türkçe, Dil Politikaları ve Türkçenin Kullanımı, Küreselleşme, Türk Dünyası ve Türkçe, Çeviri Dili ve Türkçe, Türk Dili Araştırmalarının Durumu, Terim Meselesi, Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Türkçenin Başka Dillerle Olan İlişkisi, Devlet, Bilim ve Eğitim Dili Olarak Türkçe, Türkçe ile İlgili Araştırmalar şeklinde alt başlıklar etrafında ele alınacağı bildirildi.

Kurultaya Kırım'dan “İsmail Gaspıralı’nın Kaleminden ‘Ortak Edebî Türk Dili” sunumu ile Dr. Zelfira Şükürciyeva, “18. Yüzyıl Kırım Şairi ve Yazarı Hurremî Çelebi Akay’ın Eserlerinde Türkçe (Türkî) ve Kırım Tatarcasının Anlayışına Dair Bazı Kayıtlar” sunumuyla Dr. Nariman Seytyagyayev'in ve “Bugünkü Kırım’da Türkiye Türkçesinin Öğrenimi ve Kullanımı” başlıklı sunumu ile Yrd. Doç. Dr. Lilya Memetova'nın katılacağı duyuruldu.

QHA