GÜMÜLCİNE (QHA) 17 ARALIK 2018 -

Gümülcine Medrese-i Hayriye okulu öğrencileri, Yunan devletinin Türkçe ve din derslerini azaltma kararında geri adım atmaması nedeni ile demokratik haklarını kullanarak ikinci kez boykot kararı alarak okulun kapısına bu kez süresiz kilit vurdu.

Millet Gazetesi'nin haberine göre Medrese-i Hayriye öğrencileri, Yunan devletinin Türkçe ve din derslerinde kısıtlama kararı almasına ilk tepkiyi 25 Kasım tarihinde göstermiş, alınan kararın doğru olmadığını belirterek kararın iptali için iki gün derslere girmeyerek boykot etmişlerdi.

Bu boykotta öğrencileri Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti, okulda Türkçe ve din derslerinde eğitim veren öğretmenler ve veliler desteklemişti.

İKİNCİ KEZ BOYKOT

İki günlük boykotla ilgili öğrenciler ve encümen heyeti isteklerini Eğitim Bakanlığına yazılı göndermişti. İki haftalık bekleyişin ardından bakanlıktan isteklere karşı hiç bir olumlu yanıt gelmemesi sonucunda okulda ikinci boykot süreci başladı. Gümülcine Medrese-i Hayriye öğrencileri, 16 Aralık tarihi itibarıyla ikinci kez derslere girmeme kararı aldı.

Eğitim Bakanlığından Türkçe ve din derslerini kısıtlayan kararın geri alınması konusunda olumlu yanıt alamayan öğrenciler süresiz boykota başladılar.

Süresiz boykot kararı hakkında Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti Başkanı Hasan Molla ve velilerin temsilcisi Selahattin Kesit, yaptıkları açıklamalarda öğrencilerin almış oldukları süresiz boykot kararını desteklediklerini ve onların yanlarında olduklarını ifade ettiler.

İki günlük boykot kararının ardından Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti ve Medrese-i Hayriye Öğrenci Temsilciler Eğitim Bakanlığına gönderdikleri resmi yazılarda talepleri dile getirmişlerdi.

"TÜRKÇE - YUNANCA DENGESİ SAĞLANSIN"

Gümülcine Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti ve Öğrenci Velileri 25.11.2018 tarihli basın açıklamasında taleplerini şu şekilde sıralamışlardı:

"Son çıkan ders programın 16.11.2018 tarihinde resmi olarak okula tebliği ve Bölge Eğitim Müdürünün 19.11.2018 tarihli konuya ilişkin basın açıklamasından sonra yaptığımız veliler toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Önceki basın açıklamasında da belirttiğimiz gibi son çıkan programın kabul edilemezolduğu, bu bağlamda alınan önceki kararların da arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

2. Azınlık okullarında Türkçe Yunanca müfredatı arasında var olan dengenin, Medreselerde olası program değişikliklerinde de mutlaka muhafaza edilmesi ve değişikliklerin İkili kültür antlaşmaları ve Lozan temelinde yapılmasını talep ediyoruz. 1983e kadar Türkçe olarak yapılan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Beden eğitimi, İngilizce gibi derslerin tüm Azınlık okullarında olduğu gibi Türkçe müfredata dahil edilmesini istiyoruz.

3. Yunanistanda bazı devlet meslek okullarında bile olmayan veya daha az yapılan derslerin medreselerde Yunanca müfredatında yapılarak haftalık ders saatlerin tüketilmesi Türkçe müfredatını kısıtlamaktadır. Azınlık orta ve liselerinde uygulanan ders programı nasıl ki denkliklerine zarar getirmiyorsa, okulumuz için de böylesi bir sorun söz konusu olamaz.

4. Balkanların en kadim eğitim kurumlarından olan Medresemizin ülkemiz otoritelerince de artık dini kimliğine tam anlamıyla saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bütün azınlık okullarında olduğu gibi derslerin dili, ders programı, kitap ve öğretmen konuları ikili kültür anlaşmalarına ve Lozan anlaşmasına göre düzenlenmelidir. Medresemizin Azınlık okulu ve vakıf statüsü de artık net olarak tescil edilmelidir.

5. Bu talepler yerine getirilene kadar her türlü demokratik hak arama mücadelesine devam edilecektir. Bu konuda hiçbir yasal eylemden çekinilmeyecektir."

QHA