GÜMÜLCİNE (QHA) 21 EYLÜL 2018 -

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut Toplantısı’na Batı Trakya Türk Azınlığını temsilen çeşitli sivil topluk kuruluşlarının temsilcileri olan Ali Hüseyinoğlu, Pervin Hayrullah ve Aykut Gariboğlu katıldı.

Millet Gazetesi'nin haberine göre Batı Trakya Türklerinin temsilcileri toplantıda bir kez daha değişmeyen azınlık sorunları ve Yunan devletinin Batı Trakya Türklerine yönelik geliştirdiği haksızlıkları dile getirdiler. Yunan delegasyonun ise Avrupa nezdinde gerçekleri gizleyerek Batı Trakya'da hayatın sorunsuz bir şekilde devam ettiğini iddia ettiği belirtildi.

Toplantının 6. ve 7. oturumunda Batı Trakya Türkleri adına toplam dört sunum yapıldı. Toplantının dördüncü günü söz alan Ali Hüseyinoğlu, Yunanistan genelinde Müslümanların yaşadıkları dini temelli sorunları dile getirdi. Hüseyinoğllu insanların sadece Müslüman olduklarından dolayı farklı hak ihlallerine maruz kaldıklarını belirtti.

YUNANİSTAN'DA İSLAMİ DEĞERLERE SALDIRILAR GÜNDELİK HALE GELDİ

Batı Trakya ve On İki Ada dışında kalan tüm bölgelerde resmi faaliyette olan bir cami ve mezarlığın bulunmadığını ifade eden Hüseyinoğlu, sonradan İslamiyeti seçip Müslüman olmuş etnik Yunanlıların da toplum içerisinde ötekileştirme ve stigmatize ihtimalinden dolayı kendi dini tercihlerini açıklıkla ortaya çıkarmaktan imtina ettiklerini ifade etti. Hüseyinoğlu, İslamofobik söylemlerin özellikle siyaset, din, eğitim ve medya alanlarında sıklıkla kullanıldığını söyledi.

Zaman zaman Batı Trakya Müslüman Türk Azınlık mensuplarının da gündelik hayatlarında İslamofobik saldırılara maruz kalabildiklerinin altını çizen Hüseyinoğlu, camilerin hedef alınması ve mezarlık taşlarının kırılmasıyla Batı Trakya’da tarihi İslam varlığının hedef alındığını söyledi. Geçtiğimiz yıl geçirdiği yangın sonrası ciddi zarar gören Dimetoka’daki Çelebi Mehmet Sultan Camii’ndeki çalışmaların günümüz itibarıyle hala başlamadığını belirten Hüseyinoğlu, bu yangından duydukları memnuniyeti açıklıkla ifade eden bazı gazetecilerin varlığına atıfta bulundu.

Bunun yanında, Batı Trakya bölgesi dışında yaşayan Batı Trakya Türklerine ait mescidlerin geçtiğimiz yıl kapatıldığını ve açılmalarına hala izin verilmediğini ifade eden Hüseyinoğlu, Yunanistan’ı ülkede yaşayan Türk ve Türk olmayan Müslüman toplumların dini özgürlüklerini tam olarak yaşayabilmeleri için gerekli adımları atmaya, İslamofobi ile mücadele etme adına daha etkin olmaya davet etti.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN EĞİTİM HAKLARI ENGELLENİYOR

Toplantının 8., 10. ve 11. oturumlarında söz alan Pervin Hayrullah Batı Trakya Türklerinin eğitim ve dernekleşme özgürlüğü konularında yaşadığı sorunları katılımcı ülke delegasyonları ve diğer temsilcilere aktardı.

Batı Trakya Türk Azınlığının azınlık anaokulu sorununa değinen Hayrullah, anaokulu açmak için iki defa başvuruda bulunulmasına rağmen Yunanlı yetkililerin bu başvuruları yanıtsız bıraktığını dile getirdi. Dernekleşme ve ifade özgürlüğü konusunda ise 13 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren yasaya değindi ve bu yasanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanabilmesi için yeterli olmadığını ve biran önce revize edilmesi gerektiğini belirtti. Yasanın mecliste oylandığı sırada meclisin 4 Türk kökenli milletvekilinin bu yasa aleyhine oy kullandığını ekledi.

Hayrullah, Yunanistan’a Türk Azınlığın etnik kimliğini tanımasını ve kolektif haklarının kullanımını teşvik etmesini, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesini bir an önce onaylayıp yürürlüğe sokmasını tavsiye etti. Pervin Hayrullah, Yunanistan’da hukukun üstünlüğünün son dönemde yükselen bir değer olmaktan çok uzak olduğunu, azınlıklar açısından da hukuksuzluk söz konusu olduğunu, Türk ve Makedon azınlığın tanınmadığını, azınlıkların bir sonraki gün hangi haklarından mahrum kalacaklarını bilmediklerini dile getirdi.

QHA