GÜMÜLCİNE (QHA) 15 OCAK 2019 -

Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Medrese-i Hayriye okulu encümenleri, okul aile birliği ve okul öğrencilerinin anadilde Türkçe eğitim ile meslekî din öğretimi talepleriyle ilgili Yunanistan Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’na bir kez daha çağrıda bulundu.

Millet Gazetesi'nin haberine göre İlhan Ahmet’in konuyla ilgili 591 / 29.11.2018 sayı ve tarihli soru önergesine aradan geçen sürede bakanlık tarafından herhangi bir cevap verilmemesi üzerine milletvekili, ilgili bakana hitaben meclis genel kuruluna katılması yönünde yeni bir önerge sundu.

Milletvekili İlhan Ahmet Bakan Gavroglu’nun genel kurula katılarak, Azınlık kamuoyu ile eğitim camiasını yakından ilgilendiren konu hakkında cevap vermesini talep etti.

Hatırlanacağı üzere SyrizAnel hükümetinin, Medrese-i Hayriye’deki anadilde Türkçe eğitim ile meslekî din öğretimini kısıtlayan düzenlemesine karşı çıkan okul encümenleri, okul aile birliği ve okul öğrencileri bu kısıtlamalara son verilmesi ve Türkçe ile Yunanca müfredat arasındaki dengenin korunması istemiyle Milli Eğitim Bakanı Gavroglou’na yaptıkları başvuru, Milletvekili İlhan Ahmet tarafından da meclis gündemine getirilmişti.

QHA