İSTANBUL (QHA) -

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Konferans'ta, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı ve TKÜUGD Başkan Vekili İsmail Cengiz, tarihsel gelişimi içinde Doğu Türkistan davasının anlattı.

   

Yoğun katılımın olduğu konferansı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, Terekeme-Karapapak Türkleri Der. Bşk. Engin Aybirdi, Bşk. Yard. Mustafa Yıldız, Gen. Sek Ferhat Uzuncayir, Kazak Türkleri Eğt. Arş. Der. Bşk. Serkan Dinçtürk, Türkmeneli İnsan Hakları Der. Bşk Savaş Avcı, Nogay Türkleri Der. Bşk. Veysel Demir, Bulgaristan Türklerinden eğitimci Nesrin Kıratlı ile Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakan Yardımcısı Yakup Can da izledi. Doğu Türkistanda yaşanan sorunların çözümü için CHC Hükümeti yetkililerini diyalog konferansları düzenlemeye davet eden İsmail Cengiz, Pekin Hükümeti'ne Kırım Türkleri meselesinde Rusya'ya karşı tavır koyma çağrısında bulundu.

 

İsmail Cengiz buradaki konuşmasında şunları kaydetti: "1949 yılında Komünist Çin’in egemenliğine giren Doğu Türkistan, Türklerin anayurdu olarak bilinen coğrafyanın merkezini oluşturur. Divan-ı Lügat-it Türk’ün yazarı Kaşgarlı Mahmut’un, Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacip’in, Ali Şir Nevai’nin memleketi, İslamiyeti ilk kabul eden Abdülkerim Saltuk Buğra Han’ın hüküm sürdüğü; Çin’in kuzey-batısında yer alan bölgede çoğunluğunu Uygurların oluşturduğu 30 milyon Müslüman Türk yaşam mücadelesi vermektedir. Dini ve milli kimliklere yönelik baskıların devam etmesi ile bu defa bölgenin kuzeyindeki -sayıları 1,200,000 civarında olan- Kazak Türkleri Osman Batur liderliğinde ayaklanır. Güney’de Uygurların da ayaklanmasıyla 1944 yılı Kasım ayında Gulca’da Ali Han Töre liderliğinde ikinci defa “Doğu Türkistan Cumhuriyeti” kurulmuştur. Dini ve milli açıdan hem Türkiye olarak hem de diğer Bağımsız Türk cumhuriyetleri olarak yakından ilgilenmemiz gereken, sahiplenmemiz gereken bir vatan parçasıdır.  Çünkü bugün Doğu Türkistan’a hakim olan “Sarı Tehlike”nin esas hedefi, yakın gelecekte Sibirya ve Kazakistan üzerinde kuracağı “nüfus hakimiyeti” ile “küresel lider” olmak ve dünyayı yönetmektir.Bölgedeki Türklerin temel arzusu ise; kendi topraklarında örf-adetleriyle, inançlarıyla, dini ve milli kimlikleriyle insanca ve özgürce yaşayabilecekleri bir ortamın hazırlanmasıdır... 2004 yılında kurulan Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti de dünya barışı için, bölgenin huzuru için, insani sorunların çözümü noktasında Ankara’nın desteğiyle elini taşın altına koymaya hazırdır."

 

İsmail Cengiz’e konferansın ardından Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi adına Başkan Yardımcısı Emre Türedi tarafından katılım beratı ve Kırım Tatar bayrağı takdim edildi. Derneğin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının ardından Merhume Emine Hacıoğlu anısına ikram yapıldı.

QHA