BİŞKEK (QHA) 3 ARALIK 2018 -

Doğu Türkistan'da Çin yönetimi Uygur, Kazak, Kırgız ayrımı yapmadan Türk halklarından olanları toplama kamplarına yolluyor.

Doğu Türkistan'da Aksu ve Kaşgar şehirleri arasında, Kırgızistan sınırına yakın bölgelerde Kırgız Türkleri yaşıyor. Nisan 2017'den beri açılan toplama kamplarında birçok Kırgız Türkünün de bulunduğu belirtiliyor.

Bu baskılara karşı Kırgızistan'da "Çin'deki Kırgızları Koruma Komitesi" kuruldu. Komite, Kırgızistan'a yerleşmiş olan Doğu Türkistanlı Kırgızlardan oluşuyor.

İlk toplantılarını 29 Kasım'da Bişkek'te yapan komite üyeleri, birçok akrabalarının toplama kamplarında tutulduğunu belirtti. Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan'da da büyük bir Doğu Türkistanlı Kazak diasporası oluştu. Birçok Doğu Türkistanlı Kazak ailelerinin bir kısmının toplama kampında olduğunu belirtiyor. Birçok çocuğun anne veya babası toplama kamplarıda tutuluyor.

ORTA ASYA - ÇİN İLİŞKİLERİNDE DOĞU TÜRKİSTAN KRİZİ

Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya devletlerine Doğu Türkistan'dan birçok göç yaşanmıştı. Özellikle sınır bölgelerde yaşayan Kazak ve Kırgızlar sınırın öte yakasındaki akrabalarının yanına taşınmıştı.

Doğu Türkistan'a sömürge valisi Chen Quanguo'nun atanması sonrası, yurt dışına çıkmak ve yurt dışında akrabası bulunmak toplama kamplarına atılmada en geçerli sebeplerden biri haline geldi.

Orta Asya devletleri, "Kuşak ve Yol Projesi" kapsamında Çin ile ilişkilerini arttırırken, kendi soydaşlarının Çin'de bu durumlarda yaşamasıyla karşı karşıya. Özellikle Kazakistan son dönemlerde Kazaklara uygulanan baskılar nedeniyle Çin ile ilişkilerinde sorunlar yaşadı.

QHA