ASTANA (QHA) -

Dünya Bankası Orta Asya baş ekonomisti Hans Timmer, Reuters'a verdiği röportajda Orta Asya ülkelerinin ekonomik sorunlarına değindi. Hans Timmer'e göre Orta Asya ekonomilerinin başlıca sorunları, enerji piyasasındaki fiyat düşüklüğü, yönetimdeki elitler ve yapısal reformların eksikliği.

2015 yılında düşüşe geçen petrol fiyatlarının bölge ekonomilerini vurduğunu belirten Hans Timmer bunun nedeninin Çin'in yaşadığı teknolojik gelişme olduğunu belirtti. Timmer, Orta Asya ülkelerinin bu koşullarda rekabet edebilirliğini yeniden kazanması için yapısal reformların ve ekonomik anlayıştaki değişimin zorunlu olduğunu belirtti. Timmer "Bu ülkelerdeki insanların kaygılarını ciddiye almak gerekir. Arap Baharı'nı hatırlayın. Ya da Avrupa'daki ve ABD'deki popülist görüşlerin yükselişini. Eğer gerekli düzenlemeler yaşanmazsa bu gibi örnekler bu ülkelerde yaşanabilir." dedi. 

Hans Timmer bölge ülkelerinin ekonomilerini çeşitlendirmesinin önemli olduğunu ifade etti. Timmer "Asıl hedef yeni iş alanlarının oluşacağı bir ortam yaratmak olmalıdır." dedi. 

Bölge için ifade edilen bir diğer fırsat ise Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesi olarak ifade edildi. Hans Timmer bu proje çerçevesinde Orta Asya'da yapılacak yatırımların bölge için önemini vurguladı. Timmer, Orta Asya ülkelerinde yaşanan devülasyon sonrası Çin'e göre daha ucuz işgücü ortamı olacağını ve bunun da yatırımcıları cezbedebileceğini ifade etti.

QHA