AŞKABAT (QHA) 9 EKİM 2018 -

Türkmen Devlet Haber Ajansı TDH’nin açıklamasına göre 1 Ekim ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında Natalia Tamiris önderliğindeki Uluslararası Para Fonu IMF’den bir temsilci heyet, Türkmenistan’ı ziyaret ederek başkent Aşkabat’da Türkmenistan'ın ekonomi politikası alanındaki zorlukları ve önceliklerini tartışmak, ayrıca makro ekonomik dengeler ile mali durumun gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulunmak için bir dizi temasta bulundu.

Uluslararası Para Fonu, ziyaret sonrası düzenlediği roporunda,Türkmenistan'daki ekonomik büyümenin istikrarını doğruladı ve ülkenin makro ekonomik göstergelerini olumlu değerlendirdi.

IMF Heyeti Türkmen hükümet yetkilileri, iş dünyası temsilcileri, finans sektörü ve diplomatik topluluk temsilcileriyle bir dizi toplantı düzenledi. Bu toplantılarda; Türkmenistan'da başlatılan sosyo-ekonomik reformların ana sonuçları hakkında bilgi edinilerek mali ve ekonomik durumun analizi, para politikası, ulusal programların uygulanması ve makroekonomik göstergeler ile elde edilen sonuçlar değerlendirildi.

"PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ TÜRKMENİSTAN EKONOMİSİNE OLUMLU YANSIDI"

Ziyaretin sonunda Natalia Tamiris, Türkmenistan'daki ekonomik büyümenin göstergelerinin genel olarak sabit ve istikrarlı kaldığını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamasında ekonomik büyümenin yapısında, ithalatı azaltmaya yönelik politikalardan kaynaklanan, bir değişim olduğuna ve ihracatın iç talebi karşılama oranının düştüğüne dikkat çekti.

Ayrıca IMF'nin yaptığı basın açıklamasında, dünya petrol piyasasında petrol fiyatlarındaki artışın, Türkmensitan’ın ekonomisi, dış ticareti, ana mali planın uygulanması ve devlet bütçesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirtildi.

"DEVLET KAYNAKLARINDA TASARRUF OLUMLU"

Açıklamada ayrıca Türkmenistanda 2019 yılından itibaren su, doğalgaz, elektrik ve tuzun bedava sağlanması uygulamasının kaldırılmasına yönelik yeni kararın, devlet kaynaklarının korunmasına, enerji ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yardımcı olacağına değinilerek devlete ait işletmelerin yeniden yapılandırılması ya da özelleştirilmesi sürecine devam edilmesinin piyasa ekonomisine geçiş için bir teşvik olacağı, verimliliği ve üretkenliği artırarak kamu maliyesi ve dış ticaret dengesi üzerindeki baskıyı azaltacacağına dikkat çekildi.

IMF Uzmanlarına göre, uzun vadede, doğal gaz, petrokimya ve diğer ürünlerin ihracatındaki artışla Türkmenistan'daki ekonomik büyümeye destek sağlanacak. Türkmenistan’ın, IMF ile herhangi bir kredi anlaşması bulunmuyor.

QHA