ASTANA (QHA) 9 KASIM 2018 -

Kazakistan devlet ambleminin yeni versiyonu tanıtıldı. Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan devlet amblemindeki, Kiril alfabesiyle ''қазақстан'' yazısı, latin alfabesiyle ‘’QAZAQSTAN’’ olarak değiştirildi.

01 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe giren karar ile devlet ambleminde ulusal standartlara uygun değişiklik yapılması onaylanmıştı.

Ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in geçen yıl ekim ayında Latin alfabesine geçiş kararını imzalamasının ardından, Kazakistan’da yeni alfabeyle ilgili komisyonlar kurulmuş ve çalışmalar başlamıştı.

Ülkede; devlet televizyonunda latin harfli logoya geçilmiş, 90 yıldır ilk defa latin harfleriyle gazete çıkarılmış, 25 harften oluşan yeni alfabe tanıtılmış,  eğitim ve öğretim müfredatı Latin alfabesine uygun hale getirilmişti. Ayrıca, 2018 yılı itibariyle ilköğretimlerde yeni alfabe ile ilgili eğitimin pilot çalışmalarına başlandığı bilgisi verilmişti. Bununla ilgili, ilk resmi adımın da 14 Kasım'da atılacağı duyurulmuştu.

KAZAKİSTAN'IN ALTIN VE GÖK RENKLİ DEVLET AMBLEMİNİN ANLAMI

Kazakistan Cumhuriyeti resmi internet sitesinde(Akorda) de, değişikliğin yansıması olarak yeni harflerle oluşturulan amblem sergilendi.

Ayrıca, ulusal amblemin manası Kazakistan'ın resmi sitesinde, ‘’Kazakistan'ın amblemi resmen 1992 yılında kabul edildi. Amblem, eski Türk Kağanlıklarında ‘Tamga' adı ile kullanılmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti devlet amblemi bir çember şeklindedir. Büyük Bozkırların göçebeleri arasında özellikle değerli olan yaşam ve sonsuzluğun bir sembolüdür. Devlet ambleminin merkezi, hanedan unsurunu, Kazak yurdunun çatısı olarak geleneksel kazak çadırlarından alınan bir ögeyle tasvir edilmiştir. Buradan, her tarafa güneş ışınlarını salan gök mavisi bir arka plana sahiptir. Merkezin hem sağında hem de solunda efsanevi kanatlı atların(Türk mitolojisindeki efsanevi uçan at olarak bilinen Tulpar) görüntüleri vardır. Ayrıca, amblemin altındaki 'Kazakistan' yazısı da bulunur. Yazının altın renkli oluşu, Kazakistan’daki tarihi kalıntıların(İskitler-Altın Elbiseli Adam) altın renkli olmasından kaynaklanır. Devlet ambleminin ana rengi, zenginlik, adalet ve yüceliğin sembolü olarak görülen altın rengidir. Bunu tamamlayan mavi renk ise, gökyüzünün rengi olarak sakinliği, barış ve refahı simgelemektedir.''  şeklinde tarif ediliyor.

Eski amblem:

Yeni amblem: 

QHA