ASTANA (QHA) -

Kazakistan ekonomisi, Ocak-Eylül döneminde yüzde 4.3'lük büyüme gösterirken, yıl sonuna kadar yüzde 3.4 oranında daha büyüme sağlanması bekleniyor. Söz konusu bilgiler, 17 Ekim'de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Ekonomi Bakanı Timur Süleymanov tarafından paylaşıldı.

Süleymanov konuyla ilgili olarak, "Sanayi, ticaret, inşaat, ulaşım ve iletişim sektörleri, büyümenin ana sürükleyicileri durumuna geldi. Sanayi sektörü, bu yılın başından itibaren yakalanan yüzde 8.3'lük büyüme oranıyla istikrarlı bir gelişim kaydediyor." şeklinde konuştu. Madencilik hacmi yüzde 11.3 oranına ulaşırken, tekstil sektörü de yüzde 5.7'lik bir büyüme yakaladı.

Taşınmaz varlık yatırımlarında, yüzde 4.4 oranında büyüme kaydedilirken, ısıtma ve su şebekelerindeki modernizasyon kapsamında yeni ticaret, inşaat ve sanayi yatırımlarında büyük ilerleme sağlandığı aktarıldı. Süleymanov bölgenin genelinde bir büyüme trendinden söz ederken, "Bölgede inşaat, tarım ve sanayi sektörlerinde olumlu bir canlılık görülüyor." ifadelerini kullandı.

Ülkenin toplam dış ticaret hacminin yüzde 26.4 oranında büyüyerek, 47.7 milyar dolara ulaştığını belirten Süleymanov, ihracat oranının da yüzde 32.2'lik büyüme oranıyla 30.3 milyar dolara ulaştığını aktardı. Kazakistan'da kişi başına düşen milli gelirin 8 bin 700 dolara çıkması bekleniyor. Yine 2017 yılı içerisinde ülkenin gayrisafi milli hasılasının 155.4 milyar doları yakalayacağı tahmin ediliyor.

QHA