BİŞKEK (QHA) 10 MAYIS 2018 -

Kırgızistan'ın ve Orta Asya'nın doğa harikalarından olan Issık Göl'e dair koruma tasarısı Kırgızistan meclisinde reddedildi. 

Kırgızistan meclisine verilen yasa tasarısı, göl çevresinde 300 metre çapında inşaat yapılmasını yasaklamayı içeriyordu. "Issık Göl'ün sürdürülebilir kalkınması ve çevresel sistemi" başlıklı tasarı mecliste reddedildi. 

Tasarıya 35 Milletvekili evet oyu verirken 68 Milletvekili hayır oyu verdi.

 

ISSIK GÖL NERESİDİR?

Issık Göl Kırgızistan'ın kuzeyinde ve başkent Bişkek'in doğusunda yer alan, etrafı Tanrıdağları ile çevrili tarihi öneme haiz bir göl.

Son yıllarda Issık Göl etrafında çevre kirliliği gözlemlendi. Kırgız yetkililer Issık Göl etrafındaki tesislerin çevreye zarar verdiği görüşünde.

QHA