ANKARA (QHA) 31 OCAK 2019 -

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Oankratov ile Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ankara’da görüştü. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pankratov ile Pekcan’ın başkanlık ettiği toplantıda ticaret ve yatırım sektöründeki ikili işbirliği ile ilgili meseleler ele alındı.

Toplantıda ayrıca, devletler arasındaki ticaret hacminin artırılması önerildi. Kırgızistan ve Türkiye Ekonomi Bakanları çalışma grubu oluşturma kararı aldı. Taraflardan sorumlu yetkililer, ikili işbirliğini koordine etmek ve ikili ticareti artırmak için bir yol haritası geliştirmek üzere belirlendi.

TÜRKİYE'YE YERLİ MALLAR İÇİN TALEP

Ayrıca, çalışma grubundan Türkiye'ye ihraç edilebilecek yerli mallar listesine teklifte bulunması için en kısa sürede talepte bulunulmuştu.
Taraflar işbirliğinin sorunlu meselelerini görüştü, bunları çözmenin yollarını aramaya karar verdiler. Kırgızistan Cumhuriyeti için öncelikli konulardan biri de Kırgız fasulyesini Türkiye pazarına tedarik etmektir. Bu bağlamda, Pankratov, Kırgız ihracatçılarının görev oranlarını azaltmadaki yardımını belirtti.

Aynı zamanda, taraflar Türk tarafına bir Türk özel teşvik sistemi sağlama olasılığı görüşüldü.

Türkiye Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticaretten sorumlu devlet organıdır. TC Ticaret Bakanlığı 29 Haziran 2011 tarihinde ana bölümlerin birleşmesi sonucu kuruldu.

QHA