BİŞKEK (QHA) -

Kırgızistan'ın 2017 yılı içerisinde Ocak ayından Eylül ayına kadar olan dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) %5 arttığı açıklandı. Kırgızistan Ekonomi Bakanı Artem Novikov'un yaptığı açıklamada geçen yıl aynı dönemde büyümenin %1.5 olduğunu belirtti.

Ekonomi Bakanı Novikov: "Kırgızistan GSYH'si yapılan ilk tahminlere göre %5 büyüyerek, 330 milyar soma ulaşmış durumdadır." açıklamasında bulundu. Novikov yıl sonunda ekonomik büyümenin %3.6, enflasyonun %5.7 civarında olacağını belirtti.

Novikov ayrıca sözlerine ilaveten: "Gerçekleşen büyüme, hedeflerimizin%0.8 üzerindedir. Bu büyüme oranı Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında en yüksek orandır. Rusya %2.2 büyürken, Kazakistan %4.3 büyüme kaydetti" dedi.

QHA