ASTANA (QHA) 15 EKİM 2018 -

Nursultan Nazarbayev,  yayınladığı bildiride yeni görevler beyannamesi şeklinde ifade ettiği reformları, “Kazakistan'ın Refahının Büyümesi: Yaşam Kalitesinin ve Refahın İyileştirilmesi” başlığıyla sundu.

PAKETİN İLK ADIMI: NÜFUS VE GELİR ARTIŞI

Paketin ilk adımı,’nüfusun tamamının gelir artışı’’ şeklinde tarif edildi. Bunda temel amacın nüfusun yaşam standartlarını iyileştirmek olduğu belirtildi. Nüfusun gelirinin artması, nüfusun uzun, güvenli ve refah içinde yaşamasına bağlı olduğunu belirten Nazarbayev, ‘’devlet, insanların bu seviyeye gelmesi için gerekli koşulları yaratır, toplumda ekonomik büyüme ve sosyal istikrarı sağlar.’’ mesajını verdi.

İKİNCİ HEDEF: YAŞAM KALİTESİ

Reformların ikinci adımı ise, halkın yaşam kalitesinin arttırılması olduğu vurgulandı. Yaşam seviyesi, insanın finansal durumunu, sosyal statüsünü ve yetkinliğini yansıtmak olduğunu beliryen ikinci hedef, yaşam kalitesini iyileştirmek için eğitim, bilim ve sağlık sektörüne yönelik fonların gayri safi yurtiçi hasılanın% 10'una yükseltilmesi, okul öncesi eğitim kalitesinin radikal olarak iyileştirilmesi planlandı.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ADIM: BİR SOSYAL POLİTİKA HAMLESİ VE SİVİL TOPLUMA ÖNEM

Paketin üçüncü aşaması, devletin yaşamak için rahat bir ortam yaratması oldu.Metinde konu şu şekilde ifade edildi:

‘’Rahat bir ortam yaratmak, modern toplumun modern ekonomik modelinin bir yansımasıdır. Bu yüzden her yurttaş tüketim, iletişim ve yaşama rahatlığı için çaba göstermelidir. Devlette, de aynı amaçla sosyal politikaları harekete geçirerek, toplumun ihtiyaçlarını ve devlet aygıtını insan yaşamı için elverişli hale getirmeyi amaç edinmelidir" denildi.

Dördüncü adıma geçildiğinde, devleti  vatandaşların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hali şeklinde tarif eden Başkan Nazarbayev, ‘’Günümüzde vatandaşların taleplerine uyarlanmış devlet aygıtı sivil toplumun gelişiminde önemli bir adım olacaktır. Bu nedenle, devlet aygıtı hedeflerini değiştirerek, tüm devlet kurumlarında bürokrasiyi azaltmalı ve yolsuzluğa karşı mücadele etmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİNCİ ADIM: ALTI YÖNÜ GÜÇLENDİRECEK BİR DIŞ POLİTİKA

Nazarbayev, mesajında etkili bir dış politika vurgusu yaptı. Başkan, ‘’Etkili bir dış politika, ülkede reformların ve değişikliklerin başarılı bir şekilde uygulanması için önemli bir koşuldur. Ülkemiz bağımsızlığını kazandığından beri büyük yollardan geçti. Ülkenin çok vektörlü dış politikası, egemenliğimizi ve devletliğimizi güçlendirmemize, uluslararası ilişkiler sistemine girmemize izin verdi. Kazakistan, uluslararası toplumun tam üyeliğini sağladı." Cumhurbaşkanı, ülkenin barışçıl yolunun ve bu alandaki açıkça tanımlanmış ilkelerin tamamen haklı olduğunu söyledi.

ALTINCI ADIM: KAZAKİSTAN’DA 2019, ‘’GENÇLİK YILI’’ İLAN EDİLECEK

Altıncı ve son adım, şu şekilde belirlendi "Her Kazakistanlı, ülkemizin değişim sürecine katılmalıdır. Bu nedenle, gençlere ağırlık verilmelidir. Gençlerin tüm alanlarda gelişimi için bir platform oluşturulmasını ve gelecek yılın,"Gençlik Yılı’’ olarak ilan edildiğini belirten Nazarbayev, kırsal alanlardaki genç nüfusu sosyal hayata katmak ve ülkenin kalkınmasına fayda sağlamak üzere,  “Aul - Ülkenin Beşiği” adlı özel bir projeyi de başlatmıştır.

Mesajda açıklanan altı büyüme adımı, gelir ve yaşam standartlarını artırarak ülkenin refah artışını sağlayacağını ve bu belgenin ana amacının bu olduğunu yineledi. Kazakistan'ın yükselen başarılarının hala devam ettiği gerçeğinden bahseden Başkan Nazarbayev, ‘’milletin bu reformları hayata geçirmek için devletine güveni ruhlarımıza ilham verecek ve ruhlarımızı güçlendirecek ve bu güvenilirliği bizi haklı çıkaracaktır.’’ cümlesiyle mektubunu sonlandırdı.

 

QHA