AŞKABAT (QHA) 21 HAZİRAN 2018 -

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de başlayan “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su 2018-2028” konferansında konuştu.

Türkmenistan Devlet Televizyonu’nun haberine göre Türkmen lider konuşmasında, Orta Asya ülkeleri arasında su kullanımındaki ilişkiler için temel ve belirleyici kriterlerin eşitlik, karşılıklı saygı ve sorumluluk olduğunu kaydetti. Bu doğrultuda atılacak en önemli adımlardan birinin de, Orta Asya bölgesinde su sorunlarına yoğunlaşacak bir “BM Misyonu” kurulması olduğunu söyledi.

Orta Asya’da su sorunlarının çözümü konusunun 3 temel ilkeye dayanması gerektiğini vurgulayan Türkmen lider, bu ilkeleri şöyle sıraladı. Uluslararası hukuk normlarına dayanmalı; Orta Asya ülkelerinin her birinin çıkarları göz önünde bulundurulmalı; başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlar konuya aktif olarak katılmalıdır. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, konferans gündeminde yer alan amaç ve görevleri tam olarak desteklediklerini de vurguladı.

“BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN 2030 GÜNDEMİ" 

Tacikistan hükümeti ve BM misyonları tarafından düzenlenen konferansın amacı, “BM’nin, 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde yer alan hususlar da dahil olmak üzere, su kaynakları ve kullanımı konusunda uluslararası kabul görmüş hedeflere ulaşmak” olarak açıklandı. Dünya liderleri, 27 Eylül 2015 tarihinde BM’nin Newyork’taki merkezinde bir araya gelmiş ve “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030’a Kadar 17 Hedef” belirlemişti. BM’nin 2030 için belirlediği hedeflerden biri, herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasını sağlamak.

Su ile ilgili diğer bir hedef ise “Sudaki Yaşam” başlığı altında, deniz ve kıyı eko sistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmek ve kirlenmeden korumak. 2016 Aralık ayında da Tacikistan’ın önerisiyle “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su 2018 – 2028” eylem planı BM tarafından kabul edilmişti.

QHA