TAŞKENT (QHA) -

Özbekistan'da 2018 yılının arifesinde büyük bir tasfiye kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in 4 saatlik reform nutkundan sonra devletin önemli kademelerinde tutuklamalar ve tasfiyeler yaşandı. Özellikle eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminden kalan ve onun geleneğini destekleyen politikacılar hedefte.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in bizzat hedef göstermesi sonrası bugün 28 Aralık'ta eski İçişleri Bakanı Ethem Ahmetbayev ev hapsine yollandı. Şavkat Mirziyoyev eski bakanı "vatana ihanet" ile suçlamıştı.

Halihazırdaki İçişleri Bakanı Pulat Babacanov ise 2017 yılında emniyet güçlerine dair bir raporu açıkladı. Rapora göre 2017 yılında 201 polisin suç işlediği 7,500 polisin ise disiplin dışı hareketlerde bulunduğu belirtildi. Bakan Babacanov, Özbekistan'da polisin rüşvet, yolsuzluk gibi önemli sorunları olduğunu itiraf etti.

Maliye Bakanlığı'nda da geçen günlerde başlayan tasfiyeler büyük rakamlara ulaştı. Son açıklamaya göre 500'ün üzerindeki bürokratın işine son verildi. Bölge müdürlüklerine yollanan talimnamelerde özellikle eski Maliye Bakanı'na bağlı, ahlaki davranmayan ve beceriksiz kişilerin derhal işten çıkartılması belirtildi. 23 Aralık'ta Taşkent Deftardarlığı müdürü ve üç yardımcısı görevden alındı. Daha sonrasında aralarında 23 şehir ve bölge müdürünün de olduğu 273 defterdarlık çalışanı görevden alındı. 

Hazine Müsteşarlığı'nda 12 müdürün de dahil olduğu 65 çalışan, Maaş Fonu Kurulu'ndaki bir başkan ile 100 çalışan,  Mali Denetim Birimlerinde de 4 müdür ile beraber 100 çalışan görevden alındı. Toplamda Maliye Bakanlığı'nın emri ile 562 yüksek ve orta derecedeki bürokrat görevlerinden alındı. 

Tüm bu tasfiyelerin İslam Kerimov döneminden kalma eski bürokratik ortamın yıkılması için yapıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 2017 yılında yaptığı konuşmalarda Özbek bürokrasisini ve yargı kollarını birçok kez eleştirmişti. Son olarak yaptığı konuşmada "halk hükümet için değil, hükümet halk için çalışır" diyerek bürokraside istediği zihniyet değişikliğini vurgulamıştı.

QHA