TAŞKENT (QHA) -

Özbekistan'da yerel yöneticilere, kendi bölgelerindeki işsiz vatandaşları iş sözleşmeleri yoluyla kamuya istihdam etme hakkı verildi. Ülkede "işsiz" terimi, yerel iş ve işçi bulma kurumlarında "iş arayan" olarak kayıtlı durumda bulunan kişileri kapsıyor.

Söz konusu istihdam hakkı, 27 Kasım tarihinde kabul edilen ve 944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Vatandaşların Yerel Yönetim Organlarındaki İş İlişkilerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" çerçevesinde düzenlenecek. Bu kapsamda, kamu istihdamı süresince işsizlik parasının ödenmesi askıya alınacak ve iş sözleşmesinin süresinin bitmesi ya da uzatılmaması durumunda işsizlik ödemesi yenilenecek.

QHA