TAŞKENT (QHA) - 13 Nisan 2018 -

Özbekistan ekonomisinin 2018 Ocak-Mart rakamları açıklandı. Özbekistan ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde %5,1'lik bir büyüme rakamı yakaladı. 

Devlet İstatistik Komitesi'nden yayınlanan rakamlara göre hizmet sektörü büyümeye en büyük katkıyı yaptı. Hizmet sektörü %4,4 büyürken, sektörün içinde %7'lik büyüme ile iletişim ve lojistik sektörleri en büyük büyümeyi yaşadı.

Endüstride katma değer artışı %5 olarak gözlemlendi. Özellikle maden endüstrisinin %20,7'lik büyümesi sektör içerisindeki en büyük artış olarak belirtildi. İnşaat sektöründe de %12,2 oranında bir büyümenin yaşandığı açıklandı. Ekonomideki özel sektör payı ise %78,8 seviyesine ulaştı. 

 

EKONOMİK LİBERALLEŞME

14 Aralık 2016'da göreve gelen Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in reformları temelde üç unsur etrafında gelişti: Ekonomik liberalleşme, yapıcı ve açık diplomasi, toplumsal demokratikleşme. Özbekistan, Kerimov döneminde ekonomide oldukça korumacı ve devletçi bir politika izliyordu. 

Özellikle dolardaki sabit kur anlayışından vazgeçilmesi ve birçok sektördeki devlet tekelinin kaldırılması önemli reformlar olarak görüldü. Dış siyasette de yapıcı bir strateji izleyen Özbekistan ekonomisinin giderek değer kazanacağı tahmin ediliyor. 

QHA