TAŞKENT (QHA) -

Özbekistan Senatosu Genel Kurulu'nun 13'üncü oturumunda, Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Doktrini Yasası'nın onaylandığı bildirildi. Dün, 20 Aralık tarihinde gerçekleştirilen genel kurul oturumunda onaylanan yasa, 2017-2021 yılları arasında Özbekistan'ın kalkınmada öncelik verdiği beş alana ilişkin Stratejik Eylem Planı çerçevesinde devlet programının uygulanması amacıyla tesis edildi.

Bahse konu savunma doktrini, askeri alanda, milli güvenliğe yönelik resmi pozisyonlar, ilkeler ve yaklaşımların bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Özbekistan yasaları ve uluslararası hukuka dayanan bir temelde hazırlanan doktrin, ülkenin ulusal çıkarlarının korunması, askeri çatışmaların doğasına uygun olarak bölgede ve dünyadaki askeri-politik gelişmelere uyum sağlanması, milli savunma politikasında önceliklerin belirlenmesi ve Özbekistan Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi, geliştirilmesi ve sahada kullanımı ile ilgili temel ilkelerin ortaya koyulmasını kapsıyor.

Devletin askeri güvenliğinin garanti altına alınması yönündeki temel önceliklerin, aynı zamanda ülkenin Başkomutanı olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkayt Mirziyoyev tarafından detaylandırıldığı ifade ediliyor.

Ayrıca yapılan açıklamada, oylama sonucu kabul edilen yeni savunma doktrininin şeffaf bir yapıya sahip olduğu ve böylelikle benzer kavramsal belgelerin benimsenmesindeki uluslararası uygulamaları takip ettiği aktarıldı. Belge ayrıca, ülkenin savunma politikasının şeffaflığını güvence altına alırken, güvenlik ve savunma alanında diğer devletlerle etkin askeri ve politik iş birliği için örgütsel ve yasal çerçeveyi de temin edeceği bildirildi.

QHA