ANKARA (QHA) 25 EKİM 2018 -

Türk milliyetçiliği fikrinin sistemleşmesinin sembol isimlerinden biri olan Türk yazar ve toplum bilimci Ziya Gökalp, vefatının 94. yıl dönümünde anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "fikir babam" dediği Ziya Bey, eserleri ile hem kendi devrinde hem de kendinden sonra gelen pek çok fikir adamına ışık tuttu.  Başta "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak""Türkçülüğün Esasları""Kızıl Elma" olmak üzere pek çok eseri ile, Türk milliyetçiliği fikrinin temel direklerini ortaya  koydu. Türk milletinin ruhundan doğan bir düşünce hamlesi olarak tanımladığı İttihad Terakki Cemiyeti’nin önde gelen şahsiyetlerinden olan Gökalp, Cumhuriyet döneminde de Türk düşüncesi ve sosyolojisi adına her zaman fikrine önem verilen bir şahsiyet oldu.

"TÜRKÇÜLÜK, TÜRK MİLLETİNİ YÜKSELTMEK DEMEKTİR"

Türk Ocaklarının kurucularından olan Ziya Bey, burada verdiği dersler ve "Genç Kalemler" ‘’Türk Yurdu’’ gibi dergilerdeki yazıları ile, Türk toplumuna büyük hizmetler verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı ve ardından İkinci mecliste Diyarbakır milletvekilliği görevini üstlendi. Gökalp, kendi ifade ettiği ''Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir'' sözüne uygun bir şekilde, hayatının her döneminde Türk bağımsızlığı ve medeniyetinin mümtaz şahsiyetlerinden oldu.

25 Ekim 1924 tarihinde İstanbul’da ömrünü tamamlayan Gökalp’in kabri, Çemberlitaş’taki II.Mahmut türbesinde, tarihi Türk Ocağı binasının yanı başındaki ebedi istirahatgâhında bulunmaktadır.

QHA