TEBRİZ (QHA) - 5 Nisan 2018 -

İran'da Tebriz milletvekili Ahmed Alirıza Beygi, İran'da Türklerin haklarının bahanelerle yok sayıldığını belirtti. Ahmed Alirıza Beygi daha önce de kurulup daha sonra kapatılan İran Meclisi'ndeki "Türk Fraksyonu"nun başkanıydı.

Araz News haberine göre Ahmed Beygi, Fars Haber Ajansı'na verdiği demeçte "Toplumsal zeminde 1397 (İrani takvime göre) için tek bir arzum var. Bu arzu da, bu bölgede yaşayanların varlığına ve diline dikkat edilmesi için gerekli şartların güvenlik meselesi olarak görülmemesi. Ne yazık ki, ülkenin siyasetini tanımlayan güçler her zaman kavimlerin sorunlarını ve dillerini bir güvenlik olayı olarak anladı ve buna dikkat etmeyi reddetti" ifadelerini kullandı. 

TÜRK KÜLTÜRÜ OKSİJENİMİZDİR

Milletvekili, bu tehlikenin halk tarafından yanıltıcı olduğunu belirterek, “Bu meselenin bizimle geçmişimiz arasında bir boşluk yarattığını ve sonuç olarak kültürümüzden, edebiyatımızdan ve sanattan uzaklaştığımızı görüyorum. Nesillerden nesile, kuşaktan kuşağa aktarılan bazı şeylerden, temel Türk kültürü, edebiyatı ve dilbilgisinden gençlerimiz habersizdir.” dedi.

Azerbaycan milletvekili, kültürü oksijene benzeterek, “Bu oksijeni bize çok görülürse, herkes bir başka oksijen arıyor olacak bu da tehlikeli bir duruma dönüşebilecek” diye ekledi.

QHA