LONDRA (QHA) -

İngiltere’deki Türki topluluklarının temsilcileri tarafından Londra'da kurulan İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu, Kerkük’ün ve Türkmenlerin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Olası referandum tartışmalarıyla birlikte Türkmenlere yönelik saldırılar ve Kerkük’ün demografik yapısının değiştirilmek istendiğine dair dikkat çeken açıklamasında, Türk devlet ve topluluklarına hitaben ‘Türkmenlere sahip çıkalım’ çağrısı yapıldı.

Atilla Abacıoğlu’nun açıklamasında, "Kerkük, köken olarak bir Türkmen şehridir fakat 1980'lerde Saddam’ın Araplaştırma kampanyası 2003'ten sonra da Ortadoğu’da Arap baharı kapsamında Kerkük’ün Kürtleştirme kampanyası şehrin demografik yapısını değiştirmiştir.” eleştirisinde bulundu.

2003 yılından sonra özellikle Arap Baharı kapsamında Kerkük’te bir “Kürtleştirme” kampanyası olduğunu ifade eden Abacıoğlu, Kerkük’ün demografik yapısının değiştiğini belirtti.

Suriye’deki ve Kuzey Irak’taki gelişen olaylarla tehlikenin boyutunun daha da arttığını söyleyen Abacıoğlu, “Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin altında yaşama mücadelesi veren Kerkük Türkleri, kendi kaderleri ile baş başa bırakılmıştır.” dedi.

Abacıoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bu durumlar karşısında Türkmenler daha zor koşullar altında ayakta durmaya çalışıyor. Barzani’nin “Kerkük Kürt kentidir” açıklamalarından önce ve sonra, bu coğrafyanın demografik yapısının değiştirildiğini dünyaya anlatmaya çalışıyorlar. Kerkük, Türk kentidir ve burada kardeşlerimiz Kerkük Türkleri yaşamaktadırlar.Türkmen kimliği Saddam döneminde ve sonrasında Barzani tarafından çeşitli şekillerde yok edilmeye çalışılmışsa da, Türkmenler, direnişleri ve mücadeleleri sayesinde kimliklerini korumuşlardır. Daha da güçlü hale gelmeleri için, Türkiye’ye yaptıkları çağrıların karşılıksız kalması bile Türkmenleri mücadelelerinden geri adım attırmamıştır. Hala da Kerkük’ten yardım ve destek isteme sesleri yükselmektedir."

Kerkük’ün huzur ve güven ortamından çok uzaklaştığını belirten Atilla Abacıoğlu, “Türkmenlerin liderliğini yapanların kaçırılması, sokak ortasında infaz edilmeleri, çeşitli kazalarla yok edilmesi bu endişeyi, korkuyu daha da arttırıyor.” açıklamasında bulundu.

Abacıoğlu son olarak, "Türk Dünyası Dayanışma Platformu olarak, her zaman Irak Türkmenleri kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha bildirir; Türkiye’mizin, Türk Devlet ve Topluluklarının bu zorlu şartlarda Irak Türkmenlerine destek çağrısında bulunuyoruz." dedi.

QHA