ANKARA(QHA) - 8 KASIM 2018 -

Türk Keneşi(Turkıc Councıl) teşkilatının öncülüğünde, Türk dili konuşan ülkelerin bir araya geldiği konseyin üçüncü toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelen devlet adamları görüşlerini belirtti. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tarafından düzenlenen "Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü Toplantısı"nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin toplamda 15 milyona yakın diaspora mensubu bulunmaktadır. En yakın zamanda bu mühim oluşumun üyesi olarak görmek istediğimiz Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde, ülkelerimizin dünya çapındaki diaspora mevcudiyeti göz ardı edilemez bir toplama ulaşacaktır." dedi.

Uluslararası ilişkilerde önemli bir unsur olan diaspora alanında ortak çalışmalar yapma ve bu sahada faaliyet gösteren kurumlar arasında yakın iş birliği kurmak üzere yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya ulaşıldığını aktaran Ersoy, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında giderek artan yakın ilişkilere ve küresel anlamda sağlayacağı katkılara değindi.

AA'nın haberine göre Ersoy, "Bugün Türk Konseyi üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin toplamda, 15 milyona yakın diaspora mensubu bulunmaktadır. En yakın zamanda bu mühim oluşumun üyesi olarak görmek istediğimiz Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde, ülkelerimizin dünya çapındaki diaspora mevcudiyeti göz ardı edilemez bir toplama ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

“ÜLKELERİMİZİN DİASPORALARINDAN GÖRECEĞİ FAYDALAR ARTACAK”

Bakan Ersoy, Türk Konseyi ülkelerinin sahip olduğu ortak değerlerin, ülkeler arasındaki dayanışmaya büyük potansiyel sağladığını ve diasporaların da bu dayanışmanın önemli bir unsurunu oluşturacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu çatı altında yürüteceğimiz çalışmalarla ve bilhassa bugün imza atacağımız Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı vesilesiyle ülkelerimizin diasporalarından göreceği faydalar artacak, ayrıca ana yurtlarından uzakta yaşayan insanlarımızın saygınlık ve çıkarlarının korunması açısından ileri bir adım atılmış olacaktır."

İnsan hareketliliğinin tarihteki en büyük boyutlarına ulaştığına işaret eden Ersoy, bu duruma bağlı olarak geliştirilen tepkilerin dünya politikalarını şekillendirebildiğini belirtti.

“VATANDAŞLARIMIZIN DAYANIŞMALARINI TEŞVİK ETMEK HAYATİ BİR MESELE”

Ersoy, ortak bir vizyon ve iş birliğiyle hareket etmenin önemine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilhassa yabancı ve göçmen düşmanlığının iyiden iyiye tehlikeli bir hal aldığı dünyamızda, vatandaşlarımızın dayanışma ve ortaklıklarını teşvik etmek hayati bir mesele haline gelmiştir. Bu bakış açısıyla Türkiye dünyanın 155 ülkesinde yaşayan 6,5 milyona yakın vatandaşından ve bugün sınırları içinde kucak açtığı 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıdan oluşan Suriye diasporasından edindiği tecrübeleri, Türk Konseyi'nin değerli üyeleriyle paylaşmayı arzulamaktadır. Aynı şekilde Türkiye'nin de her konuda olduğu gibi diaspora konusunda da siz kardeş ülkelerimizden edineceği tecrübeler bulunmaktadır."

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca diasporalar arasında geliştirilecek resmi iş birliğinin, ülkeler arasındaki iyi ilişkilere de olumlu katkılar sunacağını aktaran Ersoy, "Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı"nın bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, toplantıda gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "Türk Konseyi 2. Diaspora Forumu"na yönelik hususların da ele alınacağını vurgulayarak, çalışmaların ülkelere ve Türk dünyasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Toplantıya Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de katıldı. 

Toplantının ardından katılımcı ülkeler tarafından "Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı" imzalandı.

QHA